Állami kitüntetést kapott Nemeshegyi Péter SJ

Fotó: Váli Miklós

A kereszténység értékeinek hiteles felmutatásáért, példamutató missziós tevékenységéért, a magyar-japán kapcsolatok elmélyítésért, nemzedékeket nevelő és oktató lelkipásztori munkájáért a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést kapta március 12-én Nemeshegyi Péter. Az elismerést Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adta át. A jelenlévők szerint a legnagyobb tapsot Péter bácsi kapta.

Nemeshegyi Péter középiskolai tanulmányait Budapesten a Fasori Evangélikus Gimnáziumban végezte. Ezután a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen jogtudományi diplomát, majd doktorátust szerzett. Kezdetben banktisztviselőként dolgozott, de egyre inkább egyházi, illetve cserkészközösségek vezetésére érzett küldetést. Hamarosan a lelkipásztori hivatástudat is megszületett benne, és 1944-ben jelentkezett a hűvösvölgyi jezsuita noviciátusba. Miután felvételt nyert, itt kezdte meg rendi tanulmányait, filozófiát pedig Szegeden tanult.

Mivel a negyvenes évek végére az egyházüldözés kezdetét vette Magyarországon, és a jezsuita rendet betiltották, elöljárói azt javasolták neki és társainak, szökjenek külföldre, hogy ott folytassák készületüket.

Nemeshegyi Péter először az ausztriai Innsbruckba került, itt fejezte be filozófiai tanulmányait; innen Rómába ment, ahol 1952-ben pappá szentelték, a Pápai Gergely Egyetemen teológiai doktorátust szerzett, majd kérésére a rend általános rendfőnöke Japánba küldte misszionáriusnak.

Ötvennapnyi hajóút után 1956-ban érkezett meg Japánba, és itt, valamint Vietnamban, Koreában és a Fülöp-szigeteken szolgált egészen 1993-ig. A tokiói Sophia Egyetemen teológiát, patrisztikát tanított, hat évig az intézmény hittudományi karának dékánjaként tevékenykedett, s e minőségében sokat tett a katolikus tanítás inkulturációjáért, valamint a japán teológiai és liturgikus nyelv kialakításáért. Felügyelte a Szentírás és az egyházatyák műveinek japán fordításait, közel két tucat könyvet és számtalan tanulmányt írt japánul, 1969 és 1974 között a Nemzetközi Teológiai Bizottság VI. Pál pápa által kinevezett tagja volt, s ugyancsak kivette részét a Japán Keresztény Tudós Társaság és a Japán Cusanus Társaság munkájában.

Ő indította útjára a helyi katolikus lexikonsorozatot, japán nyelvű teológiai folyóiratot szerkesztett, és széleskörű műveltségét kamatoztatva Mozart zenéjének üzenetéről is egyetemi kurzusokat tartott. Emellett lelkigyakorlatokat adott, valamint – tudatosan támaszkodva a magyar és a japán lelki alkat közti párhuzamokra – hirdette Isten igéjét, aminek köszönhetően közel félezer japán felnőtt az ő vezetésével jutott el a keresztény hitre.

Külföldi tevékenysége során sem feledkezett meg a magyar egyházról: a teológiai könyvkiadás korlátozottsága miatt különösen nagy értéket jelentettek itthon élő honfitársai számára a Teológiai Kiskönyvtár sorozatban megjelent alapvető munkái, valamint az emigrációban szerkesztett teológiai folyóiratok számára írt cikkei.

A jezsuiták általános rendfőnöke aztán 1993-ban Magyarországra küldte – miként Nemeshegyi Péter fogalmazott: „misszióba”, hogy segítsen a katolikus egyház újraépítésében.

Tanított az Apor Vilmos Tanítóképző Főiskolán Zsámbékon, majd Vácott, a Szegedi Hittudományi Főiskolán, a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán és a Károli Gáspár Református Egyetemen. Szülőhazájában ugyancsak számos lelkigyakorlatot, előadást tartott, és idehaza is több könyve megjelent.

Noha Nemeshegyi Péter 2016-tól a budapesti Farkas Edit Szeretetotthon lakója, vasárnap délelőttönként a Mária utcai Jézus Szíve templomban prédikál, és a mai napig ő lektorálja a jezsuiták A Szív című havilapjának cikkeit, értékes megjegyzéseivel segítve a szerkesztőség munkáját.  Amikor pedig 2015-ben átvette a Magyar Örökség-díjat, laudációjában Várnai Jakab ferences szerzetes, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora így jellemezte:

„Egy magyar pap, tudós és tanár, akit nemzedékek hálája kísér nagy tisztelettel Japánban és Magyarországon egyaránt.”

(A Párbeszéd Házában május 10-én 18 órától beszélgetés lesz Nemeshegyi Péter atyával az életútjáról. Részletek a linken.)

Frissítve: 2019. május 18.