András Csaba és Szász András fogadalomtétele

Ha szeretnétek közel kerülni ahhoz, hogy mit jelent Jézus társának, jezsuitának lenni – a legjobb mód, hogy oda jöttök közel Hozzá. Ezek nem annyira szavak lesznek most, mintsem egy belső együttlét, rátekintés és követés!


Ajándék nekünk ez nap, mert megéljük, hogy Jézus új és új társakat hív közénk, de meghívás is egyben, mert mindnyájunkat hív, hogy őrá figyeljünk. Szeretne nekünk mesélni Önmagáról!

1. Jézus egyedül akar maradni az apostolokkal.

 • Először csak maradjunk itt egy picit: nézzünk Jézusra, aki vágyik arra, hogy velünk legyen… Egyedül…
 • Mi történik benned, hogyha engeded Jézusnak ezt most egy picit? Mi történik, ha teret adsz most Neki és csak rá nézel?
 2. Jézus elkezd mesélni.
 • Az Atya akaratát keresem és teszem. Önmagamat adom az embereknek. Ők azonban nem értik ezt. Megölnek. De ez nem tart örökké, az Atya feltámaszt harmadnapon.
3. Hívás – ellenmozgás
 • Halljuk Jézus vágyát, de gyakran el vagyunk foglalva valami aktuális dolgunkkal,  vagy megijedünk, és lemaradunk Jézustól, majd elkezdünk beszélgetni egymás között saját témáinkról: Hogy fogom a következő feladataimat jól ellátni? Mit kezdjek a bennem lévő fáradtsággal? Hogy reagáljak az ezer felkérésre és szükségre körülöttem? Miért érzem magam ennyire elfoglaltnak belül? Hol találok otthonra a napomban? Mit kell tennem, hogy több hivatás legyen? Hogyan járuljunk hozzá a menekült-kérdéshez? Hogy lehet szerzetesi a fogadalmainkat jól élni? (Mindenki behelyettesítheti itt saját kérdéseit, ami érinti, foglalkoztatja.)
P. Generális levele az egész Társaságnak Szent Ignác napján a következő kísértésre hívja fel a figyelmünket:
 • Óriási a szükség körülöttünk. Ezer millió komoly kérés érkezik, amelyekre szeretnénk jól válaszolni. Felbukkan azonban számunkra a túlzott tevékenység kísértése.
 • Eredmény: elfoglaltakká válunk. Be lesz táblázva a napunk. Majd nagyon finoman a saját témáinkra kezdünk figyelni, és már nem Rá nézünk, nem Vele együtt nézünk rá a környezetünkre, önmagunkra, hanem egyedül…
4. Mi ennek a finom elmozdulásnak a tétje?
 • elszakadunk a valóságtól (ami történik körülöttünk, és amit megélünk nem fedi egymást)
 • megtelik a szívünk nyugtalansággal, elfoglaltak leszünk…
 • felerősödnek az alapvető szükségeink: intimitásra, biztonságra, birtoklásra
 • imáinkban szárazságot, ürességet élünk meg, mintha az Úr nem válaszolna…
5. Jézus témája?
Nem lehet-e az, hogy mielőtt az én témáimról tudnék beszélgetni az Úrral, előbb szeretne nekem valami mást mondani? Kérdés: Ő miről szeretne beszélni ma velem?
Jézus oda lép ma hozzánk, hogy odairányítsa figyelmünket Önmagára, Hozzá.
 • Önmagamat adom Neked.
 • Szeretnélek betölteni.
 • Szeretném, ha szabad lennél.
 • Figyelj rám.
 • Bízol bennem?
6. Mi történik bennünk, hogyha Jézusra figyelünk?
 • Valamit megérzünk az Isten jelenlétéből és szeretetéből ami Belőle árad.
 • És mi jezsuiták, bár törékeny emberek vagyunk, de érintettek. Érintett bennünket az önmagát egészen adó és szerető Isten, akinek mi is válaszolni akarunk, odaadjuk tulajdonunkat, szeretetünket, akaratunkat.
 • Jézus szeretete és önátadása az a tapasztalat, ami éget és küld minket. Küldd minket mindazokhoz, akik szenvednek, akik kiszolgáltatottak körülöttünk. Jézus magához hív, hogy Vele menjünk, vele legyünk, azt tegyük, amit Ő tesz.
7. Remény
 • Ne féljetek: mi nem önmagunk társai vagyunk, hanem Jézus társai. Ő hívott bennünket, és hív bennünket ma is, hogy az Ő társai legyünk. Ő az, aki aktív, aki él, aki tesz. A mi hivatásunk, hogy Vele együtt nézzünk rá arra, ami bennünk és körülöttünk zajlik. És Őt kövessük, ne saját magunkat.
 • Engedjük, hogy figyelmünk iránya megtérjen, Hozzá térjen!!!

Köszönjük az Úrnak, hogy hívott titeket András és Csaba. Köszönjük szüleiteknek, hogy vagytok, hogy az élő Isten követésére neveltek és engedtek titeket. Köszönjük Nektek, hogy Ti is hallgattatok Rá, és velünk együtt akarjátok járni ugyanazt az utat Rá figyelve és Őt követve: Jézus társaként.

 

Nagy Bálint SJ, hivatásgondozó
2015. szeptember 20, 10:30
Pesti Jézus Szíve Templom

 

andras_csaba_es_szasz_andras_fogadalomtetele
Frissítve: 2016. július 27.