András Csaba SJ papszentelése Székelyudvarhelyen

Utoljára 1940-ben kapott ilyen ajándékot a Kis Szent Teréz-plébániatemplom, sőt egész Székelyudvarhely. Helyi születésű fiatalembert, András Csaba SJ-t szentelték pappá 2021. május 29-én. A romkat.ro tudósítása. Az alábbi videón pedig az élő közvetítés nézhető vissza. Fotók: Fülöp Sándor.

Május 29-én a délelőtt 11 órakor, szentmise keretében Kerekes László, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke pappá szentelte András Csaba jezsuitát. Kerekes László segédpüspök a szentmise elején kiemelte, hogy valójában fel sem tudjuk fogni, mit jelent papnak lenni. Egy lelkipásztor ismerősét idézte: ha valaha fel tudnánk fogni, talán beleőrülnénk abba, mit jelent valakit meghívni, ahogyan Jézus hív és küld a papságra. A jelöltet Vízi Elemér SJ, a jezsuita rend magyar tartományának provinciálisa mutatta be a püspöknek, aki homíliáját egy személyes történettel kezdte.

Kispap korunkban egy alkalommal a híres tövisi plébános, Kenderesi Szabó Béla ünnepelte az aranymiséjét a gyulafehérvári székesegyházban és rácsodálkoztunk az öregúrra, ahogyan a prédikációban szinte lángolt, amikor a papságról beszélt. Több lelkesedés volt benne, mint egy újmisésben. Elmondta, hogy a papnak az élete nem más, mint imádság. Az élete olyan, mint egy imakönyv, amit ha kinyitnak, valóban a jó Istenre hangolódik a lelkük.

András Csaba szentelését egy életút folytatásának nevezte, olyan életútként, amely megkezdődött, nem csupán ahogy az egyházmegyés, általában a világi papok életében, hanem ahogy a jezsuiták életében kezdődik, a meneküléstől a Krisztushoz való megérkezésig. A főpásztor végezetül azt kérte a jelenlevőktől, hogy imádkozzanak a szentelendőért.

A homília után a jelölt ünnepélyesen ígéretet tett a papsággal járó kötelezettségek hűséges megtartására. A papjelölt a püspök elé térdelt, aki kezét a fejére téve imádkozott. Az újonnan felszentelt az ünnepélyes beöltöztetés után átvette szolgálata liturgikus eszközeit – a paténát és a kelyhet – a kenyérrel és a borral együtt. A szentmise áldozati részét már a  püspökkel együtt koncelebrálta.

A szentmise végén Vízi Elemér provinciális megköszönte mindazoknak, akik az új papot az oltárhoz segítették és András Csaba jezsuita is köszöntötte az ünneplő tömeget:

Nem tudom, hogy mi történik éppen velem. Felfoghatatlan, hogy az Úr Jézus erre a szolgálatra hív engem, aki nagyon méltatlannak tartom magamat, de ugyanakkor nagy ajándéknak élem meg a mai ünnepet. Köszönöm, hogy velem vagytok. Ti sokkal többek vagytok, mint én. Hálát adok értetek!

 

 

Frissítve: 2021. június 04.