Arcképcsarnok: Kovács Lajos SJ

Születésnap: 1969. június 24., belépés: 1990. szeptember 6.

„Mi, jezsuiták valóban sokszínű társaság vagyunk, de nem emlékszem, hogy valaha is komolyabb gondot okozott volna megértetni magunkat egymással” – mondja Kovács Lajos SJ. A kommunikációs szakember Erdélyben született és nőtt fel, filozófiai, teológiai és kommunikációelméleti tanulmányait Innsbruckban, Rómában és Montréalban folytatta, a terciát Indiában végezte 2009-ben. A jezsuita lelkiségről egy 2011-es életút-interjúban így vallott: Mi nagyon hétköznapi lelkiséget élünk, ezt Szent Ignác a szolgálat misztikájának nevezi. Ez azt jelenti, hogy amikor mi az Isten szeretetéről, együttérzéséről, megbocsátásáról beszélünk, akkor nem úgy képzeljük el, hogy valaki a felhők mögül megbocsát, szeret, hanem azt jelenti, amit Jézus Krisztus elénk élt. Hogy valaki megélje, megtapasztalja az isteni szeretetet, ahhoz nekem kell megmutatnom neki, rajtam keresztül tapasztalja meg azt. Én is csak úgy tapasztalom meg Istennek a szeretetét, együttérzését megbocsátását, ha nekem valaki konkrétan megbocsát, szeret engem, és együtt érez velem.”

Rendi képzését követően dolgozott televíziós rendezőként, operatőrként, vezette a Jezsuita Stúdiót és a Mária utcai angol nyelvű közösséget. Jelenleg a Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karán a  Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet adjunktusa, oktatói tevékenysége mellett 2014-től Veresegyházán szolgált lelkészként. Doktori disszertációja Az egyház mint kommunikáció címmel a Jezsuita Kiadó gondozásában könyv formában is megjelent. A kötet arra a kérdésre keresi a választ, hogy az egyházból mint társadalmi szervezetből a kommunikáció révén hogyan lesz teológiai valóság, kommunió. A szerző ökumenikus szemléletének köszönhetően az olvasó nemcsak a római katolikus egyház különböző önértelmezéseivel találkozhat, hanem betekintést nyerhet az ortodox, a reformátori és a pünkösdi-karizmatikus egyházak szerveződésébe is.

Corvinusos diákok körében

Kovács Lajos 2017 novemberében A SZÍV Jezsuita Magazin kérdésére a következő szavakkal tekintett vissza jezsuita szolgálatának eredményeire: „Ha életem eddigi negyvennyolc évéből és huszonhét éves jezsuita szerzetesi életemből ki kellene emelni egy konkrét időszakot, akkor az a 2004 és 2014 közötti tíz év lenne. Hazajöttem a tanulmányaimból, és Budapesten az lett a feladatom ,hogy próbáljuk megtalálni a jezsuita médiamunka helyét Magyarországon. Több dokumentumfilmet készítettem, megújultak a jezsuita honlapok, elindult a jezsuita bloggerek oldala és a Napi Útravaló is internetes imádságokkal. Öt éven át szerkesztettük a Párbeszéd rádióadásokat heti rendszerességgel. Ebben az időszakban volt benne az indiai évem és a doktori disszertációm befejezése is, miközben tíz évig voltam a lelkésze az angol nyelvű katolikus közösségnek. Nagyon fontos szolgálatként éltem meg a Római Riport heti világegyházi magazin elindítását először az Echo TV-nél, majd az akkori Duna TV is műsorra tűzte, és a mai napig közvetíti. Úgy érzem, már ezért a tíz jezsuita évért is minden fáradság és áldozat nagyon megérte.”

Frissítve: 2018. június 24.