Arcképcsarnok: Rigó Jenő SJ

Születésnap: 1963. szeptember 29., belépés: 1995. szeptember 17., jelenlegi állomáshely: Miskolc, az Avas-déli Isteni Ige templom plébánosa.


 

„Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága” – vallja Szent János apostol szavaival Jenő atya. Alighanem kevesen tudják róla, hogy mosonmagyaróvári gyermekéveit követően a rendszerváltásig katonatisztnek tanult, és légvédelmi rakétásként szolgált Budapest közelében. Papszentelése alkalmával így tekintett vissza fiatal éveire:

“Úgy nőttem fel, hogy nem ismertem Istent. Hittem, hogy a világ problémáira a tudomány az egyetlen válasz. Mindig hittem az igazság végső diadalában, bár nem tudtam, mi az igazság. 1992-ben találtam rá és megtértem. A Jézus Szíve Templomban tettem meg az első lépéseimet a hit útján a Népleányok segítségével, akik később a jezsuiták felé irányítottak.”


 

A Jézus Társaságába 1995-ben kérte felvételét, és a Szegeden végzett noviciátust, majd tizenegy év hazai, müncheni és londoni képzést követően 2006-ban szentelték pappá, ugyanabban a Jézus Szíve templomban, ahol hivatása megszületett. A szertartásban átélt spirituális élményeiről, valamint hivatásának születéséről a Jezsuita Hangarchívumban hallgatható meg Pakot Gézával közösen adott interjúja.

A papszentelést követően három éven át a miskolci Fényi Gyula gimnázium kollégiumát vezette, 2010-től ’13-ig Szegeden a Szent József templom és a Kaszap kollégium igazgatójaként szolgált. A terciát Írországban végezte, majd az örökfogadalmat 2011. decemberében tette le. 2013-17 között négy éven át Torontóban a Szent Erzsébet templom plébánosa volt. Ebből az időszakból származik a Kanadai Magyar TV hosszabb interjúja, mely az alábbiakban nézhető vissza:

Rigó Jenő SJ 2017 őszétől Miskolcra tért vissza, ahol immár egy éve az Isteni Ige templom plébánosa. Jézustársasági hivatását így foglalja össze:

„Jezsuitának lenni számomra annyit jelent, hogy Szent Ignác és társai példáját követve gyakoroljam a nagylelkűséget és megnyerjek másokat Jézusnak. Segítsem a keresőket, hogy rátaláljanak az igaz világosságra, Jézus Krisztusra, megtalálva életük értelmét, melyre őket az Isten hívja.”

 

Frissítve: 2018. szeptember 25.