Arturo Sosa jezsuita generális üzenete a Covid-19 járvány kapcsán

Hogyan hozhat minket közelebb egymáshoz és Istenhez a járvány? Mire tanítja az emberiséget a koronavírus? Arturo Sosa jezsuita generális üzenete a Jézus Társasága tagjaihoz, munkatársaihoz és minden jószándékú emberhez.

 

Arturo Sosa generális Az Istenhez vezető út melyik szakaszát mutatja meg számunkra a COVID-19 járvány? A COVID-19 jelenlegi tapasztalata sok mindent megmutat magunkról és világunkról. Most különösen arra szeretnék rámutatni, ez a helyzet hogyan világít rá az Istenhez vezető utunk különböző tényezőire, és hogy még ezekben a nehéz időkben is lehet vigaszt találni.

Először is, megmutatja nekünk, hogy egy emberiség vagyunk. Minden ember, minden kultúra hozzájárul a sokféleséghez, része ennek a változatos, gazdag és egymáshoz sok szálon kapcsolódó emberiségnek. Megmutatja nekünk, hogyan lehetséges a válság leküzdése. Ez akkor lehetséges, ha tudatában vagyunk annak, hogy fontos gondoskodni a közjóról, és komolyan vesszük egyéni felelősségünket.

Csak egy testként élhetünk. Nem különülhetünk el egymástól. Megmutatja, hogy a nagy közös emberiségben nem tehetünk különbséget életkor, faj, vallás vagy a társadalmi státus szerint. Mindegyikünk része a nagy egésznek, senki sem mellőzhető, senki sem tehet semmit mások nélkül.

Ez azt mutatja, hogy együtt akarunk járni. Mindannyian érintettek vagyunk, és segítünk egymásnak a félelmek és szorongások leküzdésében. Mindannyian keressük a segítségnyújtás módját; egészen attól kezdve, hogy a második helyre tesszük saját akaratunkat, és elfogadjuk azokat az intézkedéseket és áldozatokat, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy hozzájáruljunk mindannyiunk javához.

Megmutatja az első vonalban lévők rátermettségét és nagylelkűségét, azokét, akik gondoskodnak az érintettekről, megoldásokat keresnek vagy mindenki javát szolgáló nehéz döntéseket hoznak. Megmutatja sok ember vagy szervezet érzékenységét és a szolidaritás óriási tartalékát: a fiatalokban, a felnőttekben és az idősekben, az emberi társadalom minden részében.

Megmutatja a hit hatalmát, az erős kötelékeket, amelyek egyesítik a hívőket, Jézus Krisztus szeretetét, ami ösztönöz, összebékít és egyesít minket. Nagyon sok ember imádkozik együtt a közösségi médiában. Meg akarják vallani a hitüket, azt a hitet, amelyet szívük mélyén éreznek, és amelyet nem akarnak megtartani maguknak.

Értesültem a sok kreatív kezdeményezésről, amelyek mind a Jézus Társaságának rendtartományaiban, régióiban, közösségeiben, mind az apostoli munkákban történnek, együttműködésben másokkal. Köszönöm az Úrnak mindezt. Arra biztatlak benneteket, továbbra is keressétek a legjobb módszereket, hogy közel legyetek a rászorulókhoz, hogy együtt járhassunk a közös úton. Csatlakozom a Jézus Társaságának, a katolikus egyháznak, az összes keresztény felekezetnek, más vallásúaknak vagy meggyőződésűeknek, valamint mindazoknak az imájához, akik együttérző módon keresnek és találnak megfelelő módszereket arra, hogy továbbra is segítsenek.

Nem tudjuk, mennyi ideig tart az út e szakasza, vagy mi fog következni utána. Ezért kérjünk világosságot, hogy láthassuk az előttünk álló utat és a kegyelmet, ami ahhoz szükséges, hogy testvérekként járjunk az egész emberiséggel és a bolygóval, amelyen élünk.

Áldjon meg minket az Úr, és tartson meg minket, amikor együtt járunk ezen az úton. Ámen.

Frissítve: 2020. április 01.