Réthelyi Miklós professzor emlékező szavai Nemeshegyi Péter SJ-ről

Kilencvenhét éves korában, június 13-án elhunyt Nemeshegyi Péter jezsuita szerzetes. 1923. január 27-én született Budapesten, 1944-ben lépett be a Jézus Társaságába. 1949-ben el kellett hagynia hazáját; Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen szerzett teológiai doktorátust 1956-ban. Ugyanebben az évben Japánba utazott; egyetemen tanított teológiát egészen 1993-ig, Magyarországra való visszatéréséig. Réthelyi Miklós egy olyan ökumenikus alkalmat idéz fel, amelynek a tudós teológus is a részese volt. Az írást, mely az Evangélikus Életben jelent meg, az alábbiakban a szerkesztőség engedélyével közöljük.

2007 tavaszán az ökumenikus imahét folytatásaként P. Vértesaljai László jezsuita szerzetes levele zsidó és keresztény teológusok közös ószövetségi Szentírás-értelmezésére hívogatott. (A meghívás az Evangélikus Életben is olvasható volt.) Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi, id. Hafenscher Károly evangélikus lelkész, teológiai tanár és Nemeshegyi Péter jezsuita szerzetes, katolikus teológiai tanár négy alkalommal előre megbeszélt válogatás mentén tanított a zsidó és keresztény közösségek közös imádságáról, a zsoltárokról a budapesti Horánszky utcai Párbeszéd Házában. Egy-egy hétfői napon – februártól májusig – három-három, illetve egy alkalommal két zsoltár magyarázatával lettünk gazdagabbak.

Schweitzer József főrabbi kezdte a beszélgetést. Elmondta a zsoltárok történeti hátterét, majd imádságos, lelki tartalmát. Hafenscher Károly és Nemeshegyi Péter, akik régóta ismerték egymást, hiszen mindketten a fasori evangélikus gimnázium diákjai voltak, a kiválasztott zsoltárok evangélikus, illetve a katolikus értelmezésével gazdagították a képet. A kiadott oldalakon párhuzamosan olvashattuk a zsoltárok szövegét a Magyar Bibliatársulat új fordítású Bibliájából és a Szent István Társulat által kiadott fordításból. A bibliamagyarázatokat hozzászólások követték. A beszélgetés mentén a viták természetesen elkerülhetetlenek voltak, de a közös gondolkodás célja az egyetértés megtalálása volt. Az alkalmakat vezető házigazdának, Vértesaljai Lászlónak a legnehezebb dolga abban volt, hogy a beszélgetésnek, a kérdéseknek és a válaszoknak egyszer csak véget tudjon vetni.

A március 26-i alkalom után, amikor is a 22., az 51. és a 73. zsoltárban írtakról folyt a tanítás, a következő megjegyzést találtam a naplómban: „Délután […] mentem a zsoltárklubba a jezsuitákhoz. Ma jól sikerült, mind a hárman jó formában voltak. Sok szó esett az áldozatról, főleg a zsidók köréből. Megkérdeztem, hogy a katolikus és az evangélikus liturgiában hol van az áldozat. Nemeshegyi szerint Krisztus kereszthalála az egyetlen áldozat az Újszövetségben, a szentmise nem megismétlése, hanem megújítása, arra való emlékezés. Ezt Hafenscher Károly is elfogadta. Az evangélikus templomok oltárképe az áldozatra emlékeztet – tette hozzá.”

A záróalkalmon a 130. zsoltár volt az egyik kiválasztott: „Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izráel, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izráelt minden bűnéből.” (5–8. v.) Feljegyzéseimből idézem: „Nehéz megbékülni, ha a saját lelkiismeretem vádol. Istennél van a bocsánat. Szeretett bűnösök vagyunk. Isten irgalmas, megbocsátó. […] Szent Ágoston szerint pedig: Isten mindenható, mert megbocsátja bűneinket.”

A felekezetközi zsoltárolvasás maradandó, nagy élménye vezetett a Tihanyban évente megrendezett, korunk legégetőbb kérdéseivel foglalkozó vallásközi és teremtésvédelmi konferenciák (2014–2019) összehívásához és megszervezéséhez.

2007-ben, az említett zsoltárolvasáskor Schweitzer József nyolcvanöt, Nemeshegyi Péter nyolcvannégy, id. Hafenscher Károly nyolcvanegy éves volt. Schweitzer József 2015-ben, id. Hafenscher Károly 2018-ban tért meg Teremtőjéhez. Július 2-án búcsúztunk Nemeshegyi atyától, s ezzel az írásmagyarázó teológusok nagy hármasa együtt van mindannyiunk mennyei Atyjánál.

Mindhárman példátlanul gazdag örökséget hagytak utódaikra, amelyben a közös zsoltármagyarázat egy különlegesen csillogó gyöngyszem. Előhírnöke az ökumenikus imahét nyolcadik napi zárókönyörgésének: ilyenkor a keresztény egyházak vezetői a budapesti terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-plébániatemplom oltáránál már évek óta a zsidó főrabbival vagy képviselőjével együtt imádkoznak.

 Réthelyi Miklós
professor emeritus

Forrás: evangelikus.hu

Frissítve: 2020. augusztus 03.