Az Imaapostolság szándéka – 2019. augusztus: a családokért

A családokért: imádkozzunk, hogy a családok imádságuk és szeretetteljes életük révén mindjobban az igazi emberi növekedés iskoláivá váljanak.

A családokat személyek közössége alkotja. Minden egyes emberi személy apaként vagy anyaként, fiúként vagy lányként, fivérként vagy nővérként képes helyet találni az emberi társadalomban. Ezeknek a viszonyoknak hajtóereje a közösségérzés, amely ugyanakkor a valódi humanizáció és evangelizáció előmozdítója is. A jelen korban különösen érezzük az olyan találkozások kultúrájának szükségét, mely a különböző nemzedékek közötti egységet és különbözőséget, kölcsönösséget és szolidaritást támogatja. Az ilyen családiasságnak kell áthatnia az európai földrész gazdasági, társadalmi és politikai viszonyait. Ez nem valami ideológiai elképzelés, hanem az emberi személy sérthetetlen méltóságán alapuló valóság. Ennek a méltóságnak alapján lesz képes Európa a nemzetek valódi családjává lenni.

Jelenleg különféle válságok mutatkoznak Európában a család intézményével kapcsolatban, melyek arra ösztönöznek, hogy bizalommal és reménységgel még serényebben munkálkodjunk.

Ismerem azokat a kezdeményezéseket, amelyekkel önök a családokat támogatják, emberhez méltó munkahelyek előmozdításával a fiatalok számára, akik Európa több vidékén a munkanélküliség csapdájában vergődnek. Ezeknél a kezdeményezéseknél a minden egyes személy méltósága iránti tiszteletnek kell uralkodnia. Ebben az értelemben a találkozás kultúrája mindig magában foglalja a dialógus magatartását, amelynél feltétlenül szükséges a másik fél meghallgatása. Legyenek az önök dialógusainak alapjai a tettek, tanúságtételek, tapasztalatok és életstílusok, amelyek hangosabban szólnak, mint a puszta beszédek és programok.

Jelenleg Európát különösen négy válság érinti: a demográfiai, a migrációs krízis, a foglalkoztatás és a nevelés krízise. Ezek a válságok a találkozás kultúrájában találhatnak megoldást, ha az egyes szociális, gazdasági és politikai szereplők közösen a családokat támogató eljárásokat valósítanak meg. Keresztény önazonosságuk fogja önöket segíteni, hogy ne álljanak meg a pillanatnyi látszatoknál, hanem a jövőbe is tekintsenek.

Ennek a fontos feladatnak végzésére a családoknak ki kell lépniük önmagukból, és párbeszédet kell folytatniuk másokkal, hogy olyan egységet teremtsenek, amely nem jelent egyformaságot, és amely előmozdítja a haladást és a közjót.

Ferenc pápának az Európai Katolikus Családok Szövetségéhez 2107. június 1-jén intézett beszédéből. Fordította: Nemeshegyi Péter SJ

Frissítve: 2019. szeptember 17.