Az Imaapostolság szándéka – 2019. július: az igazságszolgáltatás feddhetetlenségéért

Imádkozzunk, hogy az igazságszolgáltatás területén dolgozók becsületesen végezzék munkájukat, s így ne a világot átszövő igazságtalanságé legyen az utolsó szó.

Sürgetem a bírókat, hogy teljesítsék lényeges feladatukat: teremtsék meg azt az igazságosságot, amely nélkül nem létezhet sem rend, sem fenntartható és teljeskörű fejlődés, sem társadalmi béke. Kétségtelen, hogy a világ legnagyobb baja napjainkban a minden téren jelentkező korrupció, mely gyöngít minden kormányt, gyöngíti magát a demokráciát és az igazságosság megvalósításának minden eszközét. Bíróként önök az igazságosság szolgálatával vannak megbízva. Felkérem önöket, hogy különösképen figyeljenek az igazságosságra az emberkereskedelem terén, a szervezett bűnözés támadásai ellen. Óvakodjanak, nehogy beleakadjanak a korrupció hálójába.

Amikor igazságszolgáltatást sürgetek, ez nem azt jelenti, hogy végső célnak a bűnös büntetését tekintem. A büntetések célja a bűnözők újranevelése legyen. Reményt is kell nyújtani nekik, hogy majd újra beilleszkednek a társadalomba. Vagyis a büntetéseknek feltétlenül reményt is kell nyújtaniuk. A reménységet kizáró büntetést inkább kínzásnak kellene nevezni. Ezzel kapcsolatban újra szeretném hangoztatni, hogy az Egyház ellenezi a halálbüntetést. Igaz, a középkori teológusok azt mondták, hogy a halálbüntetés reménységet is tartalmaz, mert „ezáltal a bűnösöket Isten kezébe adták”. De az idők és helyzetek változtak, és ma úgy gondoljuk, hogy inkább Istenre kell bízni, mikor állítja ítélőszéke elé a bűnösöket.

A társdalomba való újra-beillesztésről pedig azt szeretném hangsúlyozni, hogy még a gyilkosok sem veszítik el személyes méltóságukat, melyet maga Isten garantál. Az igazságosságnak és irgalomnak ez az összekapcsolása az emberiség ellen elkövetett bűncselekmények elkövetőire is vonatkozik. Ezt különösen figyelembe kell venni a mai világ rabszolgatartóinak markába esett bűnözőknél, akik korlátozzák szabadságukat.

Önöknek mint bíróknak az a feladatuk, hogy igazságot szolgáltassanak, ugyanakkor reményt is nyújtsanak az embereknek. Minden ember azt kívánja, hogy az igazságosság győzzön, és azt reméli, hogy ne a mai világban uralkodó igazságtalanságé legyen az utolsó szó.

Ferenc pápa üzenete az emberkereskedelemről és szervezett bűnözésről tárgyaló bírók konferenciájának 2016. június 3-án. (Fordította: Nemeshegyi Péter SJ.)

 

Frissítve: 2019. szeptember 17.