Az Imaapostolság szándéka – 2019. május: az Egyházért Afrikában

Az Egyházért Afrikában: Imádkozzunk az afrikai Egyházért, hogy elkötelezett tagjain keresztül Afrika népei között az egység kovászává váljon, és a remény jele lehessen e földrész számára.

Látogatásotok alkalmat ad arra, hogy újra kifejezzem nektek buzdításomat és bizalmamat, és hangsúlyozzam az Apostoli Szentszékkel való egységetek megőrzését. Akkor tudunk hitelesen és eredményesen tanúskodni hitünkről, ha szeretetben egyek vagyunk egymással. Az egységet és a különbözőségeket szilárdan össze kell kapcsolnotok, hogy kifejezhessétek egyházmegyeitek lelki és emberi gazdagságát. Remélem, hogy az Egyház és az állam jó együttműködése egész Kamerunban, melyet a Szentszék és a Kameruni Köztársaság között nemrég kötött keretmegállapodás aláírása tanúsít, bőséges gyümölcsöket fog teremni. Felkérlek titeket, hogy ezt megállapodást vigyétek át a gyakorlatba, hogy számos egyházi intézményünk törvényes elismerése növelje ezen intézmények áldásos hatását, nemcsak az Egyház, hanem az egész kameruni társadalom javára.

Ezzel kapcsolatban ki szeretném fejezni elismerésemet a helyi egyházaknak a jótékonysági művek iránti nagyméretű elköteleződése iránt. Az állami szervek is nagyra értékelik az egyház közreműködését az ifjúság nevelése, az egészségszolgálat és a szeretetszolgálat terén. Ez az állam és az egyház gyümölcsöző együttműködéséhez fog vezetni, tiszteletben tartva az egyház szabadságát. A szeretetszolgálatok az evangelizálás szerves részét alkotják, mert az evangelizálás és az emberi fejlődés között szoros összefüggés áll fenn. Ezért buzdítalak titeket és mindazokat, akik e téren dolgoznak, főképpen a szerzetesrendek és laikus intézmények tagjait, hogy a társadalom gyengébb tagjait anyagilag és lelkileg is támogassák. Teljes szívemből köszönetet mondok az ő odaadásukért, amellyel Krisztusnak minden ember iránti szeretetéről hitelesen tanúskodnak.

Evangelizálásotok annál eredményesebb lesz, mennél teljesebben élik meg az evangéliumot azok, akik befogadták és megvallják. Ez fogja vonzani Krisztushoz mindazokat, akik még nem ismerik őt. Megmutatja ugyanis Krisztus szeretetének képességét arra, hogy átalakítsa az emberek életét. A néhány egyházmegyétekben élő nagyszámú muszlim hívő jelenléte számotokra kihívást jelent, hogy bátran és örömmel tegyetek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitetekről. Az élet párbeszéde, melyet a muszlimokkal folytattok, napjainkban feltétlenül szükséges, hogy kölcsönös bizalommal békésen éljetek együtt, és megelőzzön minden erőszakoskodást.

Lényegesnek tartom, hogy folytassátok híveitek hitének erősítését. Történjék folyamatosan hitünk oktatása és elmélyítése. Kérem, adjátok át hálámat és nagyrabecsülésemet mindazoknak a világiaknak is, akik ebben a munkában tevékenykednek.

Ferenc pápának a kameruni püspökökhöz 2014. szeptember 6-án intézett beszédéből.

(Nemeshegyi Péter SJ fordítása)

Frissítve: 2019. szeptember 17.