Barátainknak – 2013 ősz

Megjelent Barátainknak című újságunk téli száma.

Lapozgassa online!

Kedves Barátaink!

A Magvetőről szóló példabeszéd van előttem, és rácsodálkozom, hogy Jézus mennyire szabad, nagyvonalú és bizakodó, amikor a jó mag elvetéséről beszél. Fájóan szembesít ez sokszor a saját kishitűségemmel, belső kételkedésemmel. Pedig a mostani „Barátainknak” éppen a növekedésről szól. Arról, hogy a jezsuita rend 1563-as magyarországi első, és az 1853-as második letelepedése, majd az 1989-es újraindulása – minden gyengeség és törékenység mellett is – mennyi áldást hozott szolgálatainkra. Mit tanulok napról napra mindebből? Azt, hogy Jézus a magvető és mi „csak” a begyűjtésben tudunk segíteni. Azzal, ahogy élünk. Kevésbé a szavakkal, mint azzal, ahogy vagyunk világunkban, ha hitelesen élünk. Éppen ezért a másokkal való együttműködés – számunk témája – ma nagyon is meghatározó számomra. Az együttműködés ugyanis feltételezi, hogy közös céljaink vannak: mivel még nem értünk el mindent, vállaljunk közösen feladatot. Mivel nem tudjuk mindenre a választ, bizalommal támaszkodjunk egymásra, egyre több felelősséget, megerősítést biztosítva egymásnak. Bár nem változott meg a világ, de tudjuk azt, hogy az elmúlt évtized egyházkörüli botrányai mennyi sok mítoszt bontottak le a papság és a szerzetesség körül: magunk maradtunk törékenységünkben. Talán éppen ezért igyekszünk még nagyobb gondot fordítani arra, hogy a ma körülöttünk élők hol és hogyan szomjazzák, akár öntudatlanul is, Istent. Ehhez pedig nekünk kell elsősorban megtanulni az ignáci, jobban mondva a jézusi nagylelkűséget, önmagunk adását. Ha előre tekintek, úgy az előttünk álló év legnagyobb ki/meghívása az, hogy mit tudunk tenni a magyar és román jezsuiták együttműködésében. Most indítottuk új, kétnyelvű közösségünket és háromnyelvű szolgálatunkat Szatmárnémetiben, így ez az év vízválasztó lesz: tudunk-e valóban szabadon, nagylelkűen, bizalommal lépni egymás felé? Úgy, hogy az valóban átlépje az oly régi, kölcsönös nemzeti sérelmeket és a kiengesztelődést tudja szolgálni népeink között. Sajnos nincsenek igazi, segítő jó példák, nekünk kell új utakat keresnünk.

Kérem ehhez imáitokat!

A kassai vértanúk ünnepére készülve kívánok Barátainknak áldott őszilendületet!

P. Forrai Tamás Gergely SJ
provinciális

Dear Friends,

I have the parable about the farmer sowing his seed before me, and I stand in awe how free, generous and trusting Jesus is when he talks about the sowing of the good seed. This often reveals to me how little faith and how much doubt I have in me. This issue however is especially about growth. It’s about the fact that the settling of the Jesuits in Hungary in 1563 for the first and in 1853 for the second time and the restart in 1989 has brought so many blessings upon our missions – despite all its weakness and fragility. What do I learn from all this day by day? That Jesus is the one sowing the seeds, we can ’only’ help to harvest. Simply by the way we live. Much more by being present in our world and living authentically rather than merely by words. Therefore co-operating with others – this issue’s topic – is a key element to me. Co-operation means that we have common goals: since we are yet to reach them all, let’s join in our tasks. Since we do not have all the answers, we must trust one another thus providing each other with more and more responsibility and encouragement. Though the world has not changed, we know that the scandals around the church in the last decade have destroyed many myths of priesthood and the orders: we stand alone in our fragility. Maybe that is why we tend to dedicate ourselves more to where and how people thirst for God – even if it is a hidden thirst. For this, it is us primarily who must attain the generosity of Ignatius or rather that of Jesus, the giving of ourselves. If I am looking ahead, the greatest challenge and invitation of the following year is what we can do for the co-operation of Hungarian and Romanian Jesuits. We have just started our bilingual community and trilingual service in Satu Mare (RO) therefore this year is a crucial one: can we indeed turn to each other in the spirit of freedom, generosity and trust? So that we would really overcome the so old and mutual national offences and thus serve reconciliation between our nations. Unfortunately there are no good examples to follow so we have to be the pioneers ourselves.

For this, I ask for your prayers.

Preparing for the feast day of the St. Martyrs of Kosice, I wish all Our Friends a blessed and dynamic autumn.

P. Tamás Gergely Forrai, SJ
provincial

Barátainknak – 2013 ősz

To Our Friends – 2013 autumn

Frissítve: 2017. október 09.