Barátainknak – 2013 tél

Megjelent Barátainknak című újságunk téli száma.

Lapozgassa online!

Kedves Barátunk,Tisztelt Olvasónk!

Az adventi készület idején jelenik meg a Barátainknak új száma, amiben az elmúlt időszakban velünk és körülöttünk történtekről számolunk be. Ez a szent idő igazán alkalmas a visszatekintésre, reflexióra. Ha meg tudjuk keresni hétköznapjaink útjain Isten jelenlétének nyomait, akkor lesz igazán izgalmas a reflexió. Hol ismerjük fel és miben? Mikor mondhatjuk, hogy Isten – számomra is felismerhetően – jelen volt az életemben? És mikor, hogy én eszköz lehettem az ő kezében? Olyan ez, mint egy izgalmas nyomozás. Vagy még inkább, mint az elveszett bárány önfeledt keresése, amikor félre tudok tenni mindent, mert fontosabbról van szó. Arról az örömről, amivel Zakeus „sietve lemászott a fáról”, hogy Jézust vendégül láthassa. (Lk 19, 6)

Istennel a teremtésben való együttmunkálkodásunkról szól a mostani Barátainknak szám is. Jobban mondva arról, hogy mi is a feladatunk, felelősségünk azért a társadalomért, amiben küldetésünket kaptuk?

A társadalmi felelősségvállalás mára piaci fogalommá vált, amit minden jóravaló cég „illik”, hogy kitegyen a cégtáblája mellé. Mi most ennél mélyebbre szeretnénk eljutni. Oda, ahol mi, Olvasók, észrevesszük, hogy magunk is részesei vagyunk ennek a társadalomnak. Mi is felelősek vagyunk. Világosan emlékszem miskolci kamasz diákjaink mennyire elcsodálkoztak, amikor a szeretetszolgálat egy pontján észrevették, hogy általuk valóban más lesz a világ azon kis szelete, ahol ők éppen segítettek. Mert ez a tapasztalat felszabadít, erőt ad, megmutatja, hogy hol is van hivatásom ebben a világban!

Van, amikor egy szükséghelyzet hív. Ilyen a jelen szíriai válság humanitárius tragédiája, ahol Ferenc pápa aktív felhívására a JRS (Jezsuita Menekültszolgálat) által a jezsuiták komoly segítséget nyújtanak a szükségben lévő lakosság számára. S van, amikor csupán idehaza nézünk körbe, talán valami kevésbé látványos szolgálatban. Ilyen lesz például 2014 nyarán újra a Magis programok (magishungary.jezsu.hu) sora, ráadásul jövőre Magyarországon kerül majd megrendezésre a közép-európai MAGIS találkozó is.

Aktuális téli kampányunk a határon túli magyar jezsuita munkák támogatására irányul: a Gyökerek további munkájára, és a határon túli jezsuita szolgálatokra, oktatásban való részvételünk támogatására. Különösen is kérem minden Olvasónk imáját ahhoz, hogy bővülő erdélyi missziónkban jól keressük és szabadon kövessük Isten akaratát!

Ha komolyan vesszük mottónkat – „Krisztussal a határokig” –, akkor most ki is bővíthetjük és hívhatunk minden Olvasót, hogy legyen Társunk „Krisztussal a határokon túl is”!

Áldott, békét hozó adventi várakozást kívánok jezsuita közösségünk nevében!

P. Forrai Tamás Gergely SJ
provinciális

Dear Friends and respected Readers,

The new issue of our pamphlet appears in the Advent season, a time of preparation. On the following pages we would like to inform you about all that has been going on with and around us. This sacred time is indeed suitable for looking back and reflecting on our lives. Reflection is especially thrilling if we are able to look for the traces of God’s presence on the paths of our everyday lives. How and where do we recognize Him? When can we say that God is present in our lives in a recognizable way? And when can we say that we were a tool in his hands? It is like an exciting investigation. Or even more, like the happy-go-lucky quest for the lost lamb, when we can put aside everything else for the sake of the most important goal: the joy that Zacchaeus experienced when „he came down [the tree]” to welcome Jesus in his home.

This issue is also about how we can work together with God in creation. Or, better said, what is our responsibility toward the society in which we are to fulfill a mission? Social responsibility has become a market notion that every responsible company is expected to include in its profile. We now would like to reach deeper than that, to the point where we notice that we ourselves are part of this society. We are also responsible. I clearly remember the amazement of our teenage students in Miskolc when, at a certain stage of their charity service, they realized they were actually able to make a difference in that small segment of the world where they helped. Such an experience liberates you, gives you strength and shows you where your vocation is in this world!

There are times when an emergency calls us to do something. Such is the Syrian humanitarian crisis, where the Jesuit Refugee Service, following pope Francis’s appeal, provides considerable support to the population in need. Other times we look for less spectacular ministry opportunities in our own country. Such opportunity will be, for instance, the series of Magis programs in the summer of 2014 (magishungary.jezsu.hu). Moreover, the Central-European Regional Magis Conference will also be held in Hungary next year.

Our winter campaign focuses on supporting the Hungarian Jesuit works across the borders: the continuing work of the Roots program, the Jesuits ministries across the borders as well as our participation in education. I am asking for our Readers’ special prayers so that we search well and freely follow God’s will in our expanding Transylvanian mission. If we take our motto „With Christ to the Borders” seriously, than now we can expand it and invite all our Readers to join us on our journey „With Christ Across the Borders”!

I wish you a blessed and peaceful Advent on behalf of our Jesuit community!

P. Tamás Forrai SJ
Provincial

Barátainknak – 2013 tél

To Our Friends – 2013 winter

Frissítve: 2017. október 09.