Barátainknak – 2014 tavasz

Megjelent Barátainknak című újságunk téli száma.

Lapozgassa online!

Kedves Barátaink!

Egy szép, reményekkel teli, új esztendőbe léptünk az idén, s már a húsvétra készülődünk. Az Úr vezesse életünket, hogy tiszta szívvel készülve, be tudjuk fogadni mindazt az ajándékot, amivel meg akar ajándékozni bennünket!

A nagyböjti Barátainknak beszámolóiban közös, hogy a családról szólnak, legyen az a származás szerinti, vagy éppen az ignáci közösség választott családja. Ezzel is szeretnénk kapcsolódni az őszi Család Szinódusra készülőkhöz, és az ENSZ Családok Évéhez. Különösen fontosnak tartjuk a MAGIS idei programjairól szóló tájékoztatást, hiszen most mi látjuk vendégül a közép-európai provinciákban szervezett programok résztvevőit. A tavaszi kampány ezért a MAGIS javára gyűjt.

Örömmel számolok be arról, hogy az idén egyszerre hat fiatal jezsuita fejezi be tanulmányai különböző szakaszait és tér haza. Ez lehetőséget ad számunkra, hogy szinte minden közösségünket és szolgálatunkat meg tudjuk újítani. Ezekben az években sok gyümölcse érik be az elmúlt évtizednek. Ma megvan a belső szabadságunk arra, hogy már ne hiányokat kelljen pótolni, hanem meg tudjuk keresni mindenki számára a növekedéshez és szolgálathoz legjobb helyet. Érvényes ez akkor is, ha ebben a félévben egyszerre több idős jezsuitát is elveszítettünk a szétszóratásban megrostált nagy generációból. Hála az ő életükért jezsuita családunkban, hiszen ők alapozták meg mai küldetésünket.

Két éve a Lelkipásztori Tervünkben (PAT – lásd a honlapunkon) megfogalmaztuk küldetésünket, s azóta minden területen tudtunk komoly lépéseket
tenni. A megújulás idei kiemelt feladata az együttműködések erősítése. Elsőként most érnek össze különböző saját munkáink, állnak fel működőképesen a jobb feladat- és tapasztalat megosztást lehetővé tevő munkacsoportjaink. Másodszor pedig az idei évben kell hosszabb távra is kikristályosodnia a közép-európai rendi együttműködésnek, ezen belül is elsősorban a román rendtársakkal. Ezen feladatainkhoz is kérjük támogatásukat és imáikat!

Áldott nagyböjti készületet kívánok a magyar jezsuiták nevében!

P. Forrai Tamás Gergely SJ
provinciális

Dear Friends!

We stepped into a beautiful new year full of hopes, and now we are already preparing for Lent. May the Lord guide our lives so that we can prepare with a pure heart and accept all the gifts that He wants to give us!

The accounts in our Lenten booklet have one thing in common: they are all about the family; be it the original family or the chosen one: the Ignatian community. This is one of the ways we would like to join those preparing for the Fall’s Family Synod and the International Year of the Family organised by the United Nations. This year’s programmes of MAGIS are especially important, since we will be hosting the participants of the programmes organised in the Central-European provinces.

I am happy to let you know that six young Jesuits will complete different stages of their studies and return home this year. This will give us the possibility to renew almost all of our communities and missions. The efforts of the past decade have been bringing lots of fruits these years. We don’t have to work on filling gaps anymore; today we have the freedom to find the places that best serve everyone’s growth and ministry. This is true even if, over the past half year, we have lost several elderly Jesuits among the great generation who lived in dispersion. We praise God for their lives in our Jesuit family, since they were the ones who built the foundation of our mission.

Two years ago we formulated our mission in our Pastoral Plan (see PAT on our webpage) and, since then, we have been able to take serious steps forward in every area. This year, the most important task of renewal is the strengthening of cooperation projects. First, these are the times when our various works are reaching a meeting point and our work teams are starting to operate in a way that enables a more efficient sharing of tasks and experiences.
Second, this is the year when we need to get a clear picture of the Central-European Jesuit cooperation on the longer range – primarily the cooperation with our Romanian brothers. We are asking for your support and prayers to help us with these tasks as well.

In the name of the Hungarian Jesuits I wish you a blessed preparation for Lent!

P. Tamás Gergely Forrai, SJ
provincial

https://issuu.com/jezsuitafriendraising

Barátainknak – 2014 tavasz

To Our Friends – 2014 spring

Frissítve: 2017. október 09.