Beszámoló a Management by Jesus szemináriumokról

„Tőled Több Telik”- buzdít minden alkalommal Kiss Ulrich atya Management by Jesus (MbJ) szemináriumain. Ezt mondhatta Jézus a tanítványainak, amikor kiválasztotta őket és egyenként meghívta őket a követésére. Megfigyelve őket munkájuk közben, így például a halászokat. Új életmódot adott nekik,” emberhalászokká” tette őket tanításaival. Ámulva tanulhatják a szeminárium résztvevői Márk evangéliumából Jézus vezetői módszerét. Az Isten Jó és Szentlelke vezethette Ulrich atyát 2004-ben, amikor ráébredt arra, hogy Márk evangéliumában – Jézus mindenhez módszert ad, ami a vezetéshez kell és mindez Őtőle a legjobban megtanulható. Jézus hívására a követők tanítványok, majd apostolok lettek az elsők. Különböző foglalkozásúak voltak, akiket megszólított, és akiket ma is szeretünk, tisztelünk a Szentírást olvasva. Lehet, hogy akkor érte őket a hívás, amikor éppen változtatni akartak életükön, amikor fáradtak voltak, mert eredmény nélkül fáradoztak, a családjuk is zúgolódott, mert a halászok biztosan sokáig távol maradtak, és a jó fogásra vártak a hajón megfeledkezve minden másról. Vagy nem jó irányba vitte őket a sodrás, vagy eveztek, monoton célnélkülinek tűnt vizeken már az életük is veszendőben volt, társaikat is el-el veszítették, de valahol ott égett a vágy a lelkük mélyén, hogy valami újat, maradandót, jövőt ígérőt megtapasztaljanak. Valaki rendbe hozzon mindent, vagy megmentse őket egy nagyobb katasztrófától. Ekkor – éppen ekkor, lépett oda hozzájuk Jézus, talán azt is mondta: tőled több telik! Egy helyen azt olvassuk: „beszállt hozzájuk a hajóba”.

Nos, kedves olvasók, engem az a megtisztelő felkérés ért, hogy írjam le 5 éves tapasztalataimat Ulrich atya MbJ-(ahogy rövidítjük) szemináriumairól, melyeket önkéntes munkámmal, ökumenikus szellemiséggel és szeretettel, mint asszisztense kísértem.

Nem arról szeretnék írni most, amit mindenki olvashat a szórólapokon. Gondolom mind a szórólapok, mind a céges kártyák  figyelmes olvasásából mindenki, aki a kezébe veszi ezeket megértheti kiknek is szól és miről is szól a szeminárium. Flohr János grafikus inspirációját, művészi alkotását láthatjuk a szórólapon és mindenütt, ahol az MbJ szemináriumról szó van. A töviskoronás és öltönyt, nyakkendőt viselő Jézus feltárja szívét-hívogatón. Sokakat provokál ez a megjelenítési mód és jézusábrázolás. Az 5 év együttműködés alatt megértettem a közel 30 szemináriumon való részvételemmel, magam is megtapasztalhattam, hogy – éppen erről van szó! Jézus itt van, velünk van – ma is, ott, ahol küszködünk, ahol újat remélünk, közöttünk van: a vezetőkkel, az üzletemberekkel, a menedzserekkel, a vállalkozókkal ezeken a szemináriumokon. A szívét teszi bele, hogy tanítását megértsük Márk evangéliumát olvasva és akkor meggyőződhetünk az olvasottakból, hogy ő a legjobb, a legfigyelmesebb a legempatikusabb, de legmodernebb szervező is, remek vezető, kiválasztott csapatának legjobb menedzsere. Ha figyelmesen olvassuk az Evangéliumot, akkor, ma is, mi is erőt meríthetünk a tanításából és jó példánk lehet, rengeteget tanulhatunk tőle, mint követői.

De mit is jelet Jézus követőnek lenni például egy intézmény vezetőjeként vagy üzletemberként? Hogy is jelenik ez meg, mit jelent a hétköznapokban? A szemináriumokon gyakran hívő üzletemberek mondják el, hogy a hétköznapok döntési harcaiban mi is vezérli őket. A világ szerinti ügyeskedések helyett a Jézusi tanítással, bölcsen, becsületesen és szelíden csapatot vezetni, – hogyan lehet? Úgy üzletet kötni, mint akik ismerik a Szentírást. Jézusnak még az adózásról is volt véleménye! Hogy lehet úgy vállalkozást vezetni, hogy az újról és jövőt biztosítóról tanúskodjon, cselekedetükkel és döntéseinkkel? Jézus bemutatta tanítványainak. Az Ő  békéjével, amit csak Ő ad igazán, ami jobb, mint a világé. „ Nem, ahogy a világ adja” ügyeskedésekkel, diplomatikus „húzásokkal” vegyítve. Vagy, ahogyan egy másik helyen a böjtről, amely újat teremt mondja az életből vett szemléltető példájával, „az új bort új tömlőkbe kell tölteni!” (Márk 2,22)

A három nap szeminárium alatt Jézus vezetői módszeréről sok-sok apró részlet kiderül. Mennyi apró részletre figyelt Jézus: gondoskodott a tanítványok táplálékáról, s ha elfáradtak arról, hogy pihenjenek. A pihenés az időgazdálkodás témakörében jelenik meg a szemináriumon. Feltett kérdés: vajon mennyi időt töltünk pihenésre a sok munka elvégzése között. Van-e visszavonulásra, feltöltődésre való időnk, vagy csak rohanunk és teljesítünk? A szeminárium egyik kedves szokássá vált, a sajtos borkóstolós este, amikor ismerkedés és beszélgetés közben megosztjuk, amink van az ünnepélyesen terített asztalnál. Mert Jézus fontosnak tartotta az ünnepet is. A feltöltődést fontosnak tartotta, a hálaadást és a megtett útra, az elvégzett munkára való visszapillantás idejét. Ezek mindig nagy élményt és gazdagító kapcsolatokat teremtő vidám alkalmak.

Arról is lehet hallani a szemináriumon, hogy kettesével küldte el a tanítványait az emberek megszólítására, a Jézusi üzenet továbbadására. Gondoskodott arról, hogy útközben egymást erősítsék, ha az egyik megfáradt, legyen az oldalán valaki, aki segítségére van, ha az egyik megtántorodik, legyen ott, aki azt felemeli.

Tanított Jézus az idők jeleire is figyelni, (Márk 13) erről Ulrich atya a Radar-témakörben beszél. De beszélt a jelen fontosságáról,- a döntések halogatását nem helyeselte. A jelen lehetőségeinek megragadását tanította Jézus és hogy mindennek elrendelt ideje van (Prédikátor 3:1-8). Felfedezheti a résztvevő a Jézusi szavakból hogy, „íme itt az alkalmas idő…” (2Kor. 6,1b). így kerül kézről- kézre a szeminárium érdekes szemléltető eszköze a „Most-óra”. Ulrich atya elmondja menedzser életútszakaszának sok-sok tanulságát hallgatóinak és olvasmányait is megosztja széleskörű tanulmányaiból. Így kérdezheti valaki a fényképek láttán, mit keresnek a szemináriumi fotókon a színes kalapok? Erről csak tőmondatokban: De Bono elméletét a színes kalapokkal,  Ulrich atya szemléltető eszközként alkalmazza egy esettanulmány keretén belül. Annál a kérdésnél, hogy lehet kritikus döntési szituációban egy cégnél a viszályt, a lélektelen vitatkozások sorozatát elkerülni? Erről szólnak a színes kalapok, melyek nagy sikerrel jó eredményt hoznak az esettanulmány megoldandó feladatában.

Már a szeminárium kezdetén, de különösen akkor, ha a résztvevők üzleti vállalkozásuk zsákutcába jutásáról vagy újrafogalmazásáról beszélnek, akkor kerül a Cél megfogalmazása, előtérbe. Ugyanilyen fontosságú téma lesz akkor a csapat összetételének elemzése is.

Hogy – Jézus jelen van-e a személyes és üzleti, vezetői életben, harcaikban – ezt felfedezhetik a szemináriumi résztvevői Ulrich atya 11 napos előkészítő írásos Lelkigyakorlatának elvégzése mentén., amelyet elküld a bejelentkezőknek. Ezzel az elmélkedéssel rá lehet hangolódni a szeminárium hullámhosszára. Ez ugyanis a szeretet hullámhossza! Mert a szeretet az minden emberi erőfeszítésnek a hordozó ereje tud lenni, minden küldetés betöltésének a motorja és a jézusi tanítványság ismertető jegye is egyben. „ha pedig szeretet nincsen bennem – olyanná lettem, mint a zengő érc…” (1Kor 13.1.)

Azt tapasztaltam az 5 éves MbJ önkéntes tevékenységem alatt, hogy a szemináriumok alkalmat adnak arra, hogy felfedezzük: lehet Jézussal találkozni! Jézustól és egymás tapasztalataiból tanulhatunk ez alatt a 3 nap alatt és mintha egy hajóban utaznánk az ökumenizmus nyitottságával, testvéri közösséget élhetünk meg. A szeminárium résztvevői gazdag „vásárfiával” térnek haza, sőt erős elhatározásokkal, mit fognak ezután másként, a tanultak alapján csinálni.

Istennek legyen hála, hogy az elmúlt 14 év alatt a közel 700 MbJ szemináriumi résztvevő egymással kapcsolatot tartó Alumni lett. Felkeresik egymást, segítenek, ha kell egymásnak. Számukra találkozókat szervezünk, egynaposat, családosat, hogy elmondhassák egymásnak, mennyire sikerült életüket a tanultak alapján elrendezni és hogyan tudták  erősíteni és támogatni egymást, csapatukat, mint egy nagy család. Mindenki, aki szeretné felülvizsgálni munkájának életének folyását, vezetői küldetésének módját, aki szeretné megtanulni a gondoskodást azokra nézve, akiket melléjük adott Isten; ha az utódlásról, a jövőről töprengenek és megoldásokat keresnek arra, hogyan tovább, – annak igazán szól a meghívás egy Management by Jesus szemináriumra!

Ami pedig gyakorlattá is vált, meg lehet ismételni –„frissítésként” a szemináriumot, vagy egy haladó szemináriumra is van lehetőség bejelentkezni. Az 5; a 30; és a 70 –es számok-melyekről említést tettem,- fordulópontok.  Isten Lelkének vezetéséért ebben a „Műben” és szolgálatunkban hálaadásra indítanak minket.

Megköszönöm itt Ulrich atyának, hogy meghívott az MbJ asszisztensi szolgálatra, amely az elmúlt éveimet meggazdagította. De „Soli Deo Gloria”!

Márk evangélista mondata kísérje a továbbiakat! „Ő pedig beszállt a hajóba és elállt a szél…” (Márk 6,51).

Cseri Nagy Katalin ny. lelkipásztor, MbJ asszisztens

Frissítve: 2018. június 24.