Boldog Diego Luis de San Vitores

Diego Luis de San Vitores (1627-1672) Guam szigetén szenvedett vértanúhalált. Már 11 éves korában úgy döntött, hogy belép Jézus Társaságába, de a szülei több, mint két évig ellenálltak. Nemesi családban született Burgosban, Spanyolországban. 1640-ben lépett be a noviciátusba, filozófiát és teológiát tanult Alcalá de Henaresben, majd 1651. december 23-án pappá szentelték. Bár Kínába vagy Japánba vágyott misszióba, a fiatal jezsuita Oropesaban kezdett grammatikát tanítani, majd fiatal jezsuiták tanulmányait vezette Madridban. Végül az általános elöljáró, Nickel Goswin atya 1659-ben Fülöp-szigeteki misszióba küldte őt.

1660. május 15-én hagyta el a spanyolországi Candízt, és Mexikóba utazott, ahol 18 hónapot kényszerült várni, mielőtt folytatni tudta útját a Fülöp-szigetekre. Mexikóban missziókkal és utcai prédikációval foglalatoskodott, amint azt már Alcalában is tette. Amint megérkezett a szigetekre, több hónapot töltött a tagalog nyelv megtanulásával, majd novíciusmester lett és dékán a manilai egyetemen. Az öt év alatt, amit Manilán töltött, Luzonban és Mindoro szigetén folytatott missziós tevékenységet.

vitores_2501664-ben írt IV. Fülöp spanyol királynak, melyben bemutatta a Ladrones-i missziótól várható eredményeket. Ez a szigetvilág a Fülöp szigetektől 900 kilométerre észak-nyugati irányban helyezkedik el. Ezt a mikronéziai szigetcsoportot Mariana osztrák királynőtől Las Marianasra nevezték át 1668-ban, mert vette át a misszió támogatását, miután IV Fülöp meghalt 1665-ben. San Vitores megszakította Manila felé vezető útját, és meglátta a szigetekben rejlő óriási lehetőségeket. A király jóváhagyta az új missziót, és San Vitores atyát bízta meg a vezetésével.

Az új missziós munka nagyon könnyen elindult, részben egy hajótörött spanyolnak köszönhetően, aki barátságba keveredett a szigetek számtalan vezetőjével. Így megnyílt az út a jezsuiták számára, akik a bennszülöttek egyszerű életmódját követték: mezítláb jártak, egyszerű ételeket ettek és kopott szövetből készült ruhákat viseltek. Hat hónap után 13,000 embert kereszteltek meg a jezsuiták.

A gondok 1670-ben kezdődtek, amikor Luis de Medina atya vértanú lett Saipan-on, a Las Marianas egy másik szigetén. San Vitores elkezdett imádkozni a mártíromság kegyelméért. 1672. április 1-jén útnak indult társával, Pedro Calonsorral, hogy megmentsenek egy szolgát, aki – úgy látták – kicsapongó életet élt. Amikor a két ember belépett a Tumon nevű faluba, találkoztak egy Matapang nevű férfival, aki a misszió egyik első megtérője volt. Ő megfenyegette a papot, aki elhagyta a falut, de nem ment messzire. Amikor Matapang megtalálta a jezsuitát, figyelmeztetés nélkül hajította dárdáját San Vitores társának mellébe. A misszionárius felismerte, hogy közeleg a vég, megragadta keresztjét, és térde esett. Matapang egyik társa csapást mért a jezsuita fejére, aki azonnal meg is halt.

Frissítve: 2016. augusztus 15.