„Célirányosság” (teleológia) a fejlődésben, avagy egy filozófiai és teológiai fogalom értelmezésének három rétege

Pacsy legújabb posztjában arról a filozófiai és teológiai hipotézisről van szó, miszerint a természetben és a történelemben zajló folyamatokban (az evolúcióban éppúgy, mint az üdvösségtörténelemben) működik egyfajta célra irányítottság, célirányosság, s, hogy ez ki is mutatható.teleologia.jpg

A téma a „hit és ész” témakörébe tartozik. Bár a cím elég elvont kérdéskört sejtet, az alapgondolatban tulajdonképpen nincs semmi ördöngösség. Hogy némi szómagyarázattal kezdjem: a „teleológia” (a gör. thelosz = cél és logosz = tan, tudomány szavak összetételéből) a célokról szóló filozófiai tudomány.

A bejegyzés folytatása a jezsuita.blog.hu-n olvasható el.

Frissítve: 2018. június 18.