A Pápa Imavilághálója A pápa januári imaszándéka: a nevelőkért

„A nevelő egyben tanúságtevő is, aki nemcsak az intellektuális tudását ajándékozza oda, hanem a meggyőződését, a megélt tapasztalatainak gazdagságát. Olyan ember, aki képes összehangolni a fejet, a szívvel és a kézzel. Imádkozzunk, hogy a nevelők a versengés helyett hitelesen tudják megtanítani a testvériség útját a rájuk bízottaknak, különösen is segítve a legsérülékenyebb fiatalokat” – kéri Ferenc pápa januári imaszándékában.

A Pápa Imavilághálója A pápa decemberi imaszándéka: az önkéntes szervezetekért

„A világnak szüksége van önkéntesekre és szervezetekre, akik tenni akarnak a közjóért. Önként vállalni a szolidaritást egy olyan választás, ami szabaddá tesz bennünket, megnyit a másik ember ínségére, szükségeire, az igazságra, a szegények oltalmára, a teremtett világ védelmére. Az irgalom munkásaivá válunk. Imádkozzunk, hogy az emberi fejlődésért elkötelezett szervezetek találjanak olyan munkatársakra, akik égnek a vágytól, hogy tegyenek a közjóért!” – kéri Ferenc pápa imaszándékában.

A Pápa Imavilághálója A pápa novemberi imaszándéka: a szenvedő gyermekekért

„Még mindig kisfiúk és kislányok milliói szenvednek és élnek a rabszolgasághoz nagyon hasonló körülmények között. Ők nem számok, hanem emberek, akiknek van neve, saját arcuk, identitásuk, amit Isten adott nekik. (...) Imádkozzunk azért, hogy a szenvedő kisfiúk és kislányok, akik az utcán élnek, a háborúk áldozatai és árvák, hozzá juthassanak az oktatáshoz, és újra felfedezhessék a család szeretetét” – kéri a pápa novemberi imaszándékában.

A Pápa Imavilághálója A pápa októberi imaszándéka: a mindenki számára nyitott egyházért

„Imádság nélkül nem tudunk szinódust tartani. Legyünk a közelség egyháza, mert az Isten stílusa a közelség. Adjunk hálát Isten egész népének, mely figyelmes meghallgatásával éppen a szinodális úton jár. Imádkozzunk, hogy az Egyház, mely hű az Evangéliumhoz és bátor annak hirdetésében, mindinkább élje a szinodalitást, és legyen a szolidaritás, a testvériség és a befogadás helye!” – kéri Ferenc pápa októberi imaszándékában.

A Pápa Imavilághálója A pápa szeptemberi imaszándéka: a halálbüntetés eltörléséért

„Ne felejtsük el, hogy az ember egészen az utolsó pillanatig megtérhet és változtathat. Az Evangélium fényénél elfogadhatatlan a halálbüntetés. A »ne ölj!« parancsa mind az ártatlanra, mind pedig a bűnösre vonatkozik. Ezért minden jóakaratú embert arra kérek, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a halálbüntetést az egész világon eltöröljék” – kéri szeptemberi imaszándékában Ferenc pápa.

A Pápa Imavilághálója A pápa augusztusi imaszándéka: a kis- és középvállalkozókért

„A háborúk és a világjárvány következtében a világ súlyos társadalmi-gazdasági válsággal áll szemben. Imádkozzunk, hogy azok a kis- és középvállalkozók, akiket ez súlyosan érint, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább tudják folytatni tevékenységüket azoknak a közösségeknek a szolgálatában, amelyekben élnek! Bátorsággal, erőfeszítéssel, áldozatvállalással fektessenek be az életbe” – írja augusztusi imaszándékában Ferenc pápa.

A Pápa Imavilághálója Ferenc pápa júliusi imaszándéka: az idősekért

„Nem beszélhetünk a családról anélkül, hogy ne beszéljünk az idősek fontosságáról közöttünk. Soha nem voltunk ennyire sokan az emberiség történetében, de nem tudjuk, hogyan éljük meg ezt az új életszakaszt: az időskor számára sok segítségnyújtási projekt létezik, de kevés életterv. Mi, idősek, gyakran különösen érzékenyek vagyunk a törődésre, az elmélkedésre és a szeretetre. A gyengédség mesterei vagyunk, vagy azzá válhatunk!

A Pápa Imavilághálója A pápa imaszándékai a 2023. évre

A szentatya imaszándékai a 2023. évre, melyeket imavilághálójára (Imaapostolság) bízott: JANUÁR A nevelőkért  Imádkozzunk, hogy a pedagógusok hiteles példát adjanak azáltal, hogy versengés helyett testvériségre tanítanak és különösen is segítik a legkiszolgáltatottabb fiatalokat! FEBRUÁR Az egyházközségekért Imádkozzunk, hogy megélve a kommuniót, a krisztusi közösséget, a plébániák egyre inkább a hit, a testvériség és a befogadás közösségeivé … "A pápa imaszándékai a 2023. évre" bővebben