Boldoggá avatás Népszerű zarándokmisszionárius jezsuitát avattak boldoggá Németországban

Július 16-án, szombaton boldoggá avatták Philipp Jeningen 17. századi német jezsuitát. A „jó Philipp atya” oltárra emelése azután történhetett meg, hogy Ferenc pápa elismert egy az elhunyt közbenjárásának tulajdonított csodát. Misszionáriusi buzgósága legyen példa számunkra, hogy bármikor elinduljunk oda, ahol nagyobb szolgálatot tehetünk az igazságosságon, a hiten és a szegényekkel vállalt szolidaritáson alapuló megbékélésért!

Boldoggá avatás A hit és az igazságosság salvadori vértanúi: boldoggá avatják Rutilio Grande jezsuitát és társait

A szegény földművesek között missziós tevékenységet végző Rutilio Grande jezsuitát két laikus munkatársával, Manuel Solórzanóval és Nelson Rutilio Lemusszal együtt gyilkolták meg 1977-ben. Cosma Spessotto ferences atyát pedig 1980-ban lőtték le. Az elnyomott társadalmi rétegekért kiálló katolikus mártírokat január 22-én, helyi idő szerint 17 órakor avatják boldoggá San Salvadorban. Írásunkban életüket és mártírhalálukat elevenítjük fel.