Cselekvő szeretet A leleményes segítés szép példái Kárpátaljáról – így támogatja a helyi karitász a rászorulókat

„Az »Ukrán válság programhoz« a támogatásokat magyarországi és külhoni egyházmegyéktől, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától, szerzetesrendektől (pl. Jézus Társasága, Szociális Testvérek Társasága), alapítványoktól, egyéb szervezetektől és magánszemélyek adományaiból kaptuk, melynek köszönhetően immár négy éve rengeteg rászoruló embert és családot meg tudunk segíteni. Ezúton is hálásan köszönjük mindenki adományát!”

Cselekvő szeretet A magyar jezsuiták szociális szakértője: működnek-e hajléktalanügyben a rendészeti eszközök?

Hogyan kell jól segíteni, ad-e pénzt a koldusnak, és miért ér többet a jó szó, mint 200 forint? Szalma Balázzsal, a Jezsuita Menekültszolgálat szociális programokért felelős koordinátorával a hajléktalanok közterületi tartózkodását szabályozó rendeletről és a menekültügy jelenlegi helyzetéről beszélgetett Tábori Kálmán. Szó esik arról is, hogy van-e elegendő férőhely a szállókon, és hogy a befogadás minként lehet gazdagít folyamat mindkét fél számára.

Cselekvő szeretet A rabszolgák védelmétől a szegények istápolásáig: vértanú jezsuiták az elesettek védelmében

Az első jezsuiták úgy látták, hogy evangelizáló küldetésüknek nemcsak lelki vonatkozásai vannak, hanem a lelki szolgálatok mellett minden jezsuita „igyekezzen hasznosítani magát az ellenségeskedők kibékítése, a börtönökben és kórházakban sínylődők jótékony megsegítése és szolgálata, valamint a szeretet többi cselekedetei által”. Koronkai Zoltán Sj történelmi áttekintése az őslakosok és rabszolgák pártfogolásától a felszabadítás teológiáján át a menekültek istápolásáig.