Egy történelmi látogatás jezsuita szemmel 4. Milyen lelki gyümölcsöket termett a pápa zarándokútja?

A gyümölcsök már csak olyanok, hogy amíg a szüretelés elérkezik, addig sok kertészkedésre, időre és még több türelemre van szükség. Ami a pápalátogatást illeti, maradva a botanikai hasonlatnál, most a magvetés történt, és a címbe foglalt kérdésre csak hosszú távon lehet érdemi választ adni. Az út ajándékait csak a csíráiban érzékeljük, s valószínűleg még sokáig munkát ad, hogy jobban kibontsuk és a gyakorlatba átültessük őket.