Ifjúsági szinódus Jezsuita generális: ne féljünk meglátni a szekularizáció előnyeit!

Az ifjúsággal foglalkozó püspöki szinódus munkadokumentuma „leegyszerűsített és negatív képest fest a szekularizációról” – állapította meg Arturo Sosa. A jezsuiták generálisa ezért felvetette: „Mi volna, ha a szekularációt ehelyett az idők jelének tekintenénk, abban a teológiai értelemben, amelyet a II. vatikáni zsinat adott a kifejezésnek?”