Szent Ignác-év Ignác, hova sietsz? – jezsuita vetélkedő indul

Vállalkozó szellemű csapatok jelentkezését várják február 15-től, akik készek általános műveltségükre és együttműködési képességeikre épülő feladatokon keresztül tanulni Loyolai Szent Ignác életéről, valamint a Jézus Társasága történetéről és jelenéről. 5-8. évfolyamos diákok ötfős, 9-12. évfolyamos diákok négyfős, felnőttek pedig háromfős csapatokkal vehetnek részt a megmérettetésen. A fődíj vitorláshétvége egy jezsuitával.

Szent Ignác-év A Szent Ignác-év vége és új kezdet Székelybőn

Szent Ignác halálának július 31-i emléknapján a magyar jezsuiták úgy zárták le a rendalapító megtérésére, illetve szentté avatására emlékező jubileumi esztendőt, hogy egyúttal távlatot nyitottak a jövőre. Ezen a napon a provincia Székelybőn ünnepelt. A megemlékezésen megáldották az itteni Szent Ignác házat, a Szent Adalbert-templomban a Társaságot felajánlották Jézus Szívének, valamint felnőttkeresztelőt is tartottak.

Szent Ignác-év Szent Ignác emlékünnepén a jezsuiták ismét felajánlják rendjüket Jézus Szívének

Arturo Sosa, a jezsuiták általános elöljárója arra kérte a rend összes közösségét, hogy július 31-én, a Szent Ignác-év lezárásaként újítsák meg a Társaság felajánlását Jézus Szívének. A magyar rendtartomány ezen a napon a Marosvásárhely melletti Székelybőn ünnepel, és a megemlékezés keretében kerül sor az itteni, lelkigyakorlatokra és más közösségi összejövetelekre alkalmas Szent Ignác ház-megáldására, valamint a 11 órakor tartandó szentmise keretében a Társaság ismételt felajánlására Jézus Szívének.

Szent Ignác-év Miskolctól az Erkelig: így készül a Szent Ignácról szóló musical

Velencéből hozatott jelmezek, víz-, füst- és tűzeffektek, a leginnovatívabb fény- és színpadtechnika. A barokk kor óta szokás a Jézus Társaságában, hogy diákjaival tanító jellegű darabokat állítson színpadra. A jezsuita iskoladrámák sora 2022-ben új mérföldkőhöz érkezett: nyáron az Erkel Színházban is bemutatják a miskolci jezsuita gimnázium Magis kórusára írt musicalt Szent Ignácról. Janka György kedvcsináló írása a M.I.N.D. legújabb számából, Pásztor Péter fotóival.

Szent Ignác-év Ignác, a saroglyán megmentett zarándok…

Útja végén a kereszten behatol az Úr oldalába egy lándzsa, és rácsorog az egész emberiségre szívének minden szeretete. Az Úr nyilvános útja a beteljesedésig három évig tart. Útja kezdetén behatol Ignác lábába egy lövedék, leveri a lábáról, és elindul az útján, melynek végén hallatlan merészséggel elkéri Urának Jézus-nevét. Ignác zarándokútja a beteljesedéséig durván kétszer húsz évig tart. Vértesaljai László SJ írása Loyolai Szent Ignácról megjelent a M.I.N.D. tavaszi számában.

Szent Ignác-év Ünnepi emlékmise Loyolai Szent Ignác tiszteletére

Március 12-én üljük Loyolai Ignác szentté avatásának 400. évfordulóját. A jeles alkalomból március 12-én, szombaton 18 órától szentmisét mutatunk be a budapesti Jézus Szíve Jezsuita Templomban, majd könyv- és bélyegbemutatóra, valamint szerény fogadásra várjuk barátainkat. Az ünnepi alkalommal a rendtartományhoz kapcsolódó valamennyi templomunkban a március 12-13-i hétvégén összegyűlt adományt a háborús menekültek javára ajánljuk fel.

Szent Ignác-év Szenttéavatási kisokos

Kiket avattak szentté 1622. március 12-én? Kiket nevez boldognak és szenteknek a katolikus egyház? Hogy néz ki a boldoggá- és szenttéavatási eljárás? Mi a csodák szerepe? Hány jezsuita szentet tisztelünk? Mit tudunk Ignác szentté avatásáról? Cikkükben ezeket a kérdéseket igyekszünk megválaszolni.

Szent Ignác-év A Mátyás-templom jezsuita korszakának története

A Budavári Nagyboldogasszony-templom ma ismert gótikus arculatát csak a 19. század utolsó évtizedeiben zajló felújítása során nyerte el. Közkeletű elnevezése, a „Mátyás-templom” szintén ekkortájt ragadt rá, miután megtalálták a tornyán I. Mátyás király címerét. A templom a középkorban épült, a munkálatok több szakaszban zajlottak. Mielőtt mai formáját elnyerte, volt dzsámi, később jezsuita templom is.