Ignáci Lelkiségi Központ Segíteni segíteni a lelkeket: így működik a jezsuiták lelkivezető-képzése

„A lelkivezetés olyan segítség, amelyet az egyik hívő ember nyújt a másiknak, lehetővé téve számára, hogy Isten személyesen neki szóló közlésére odafigyeljen, válaszoljon a személyesen megszólaló Istennek, növekedjen a kapcsolat bensőségességében, és életében megvalósítsa azt, ami ebből következik.”A dobogókői Ignáci Lelkiségi Központ égisze alatt tíz éve indult a lelkivezető- és lelkigyakorlat-kísérő képzés. A kezdeményezést Kővári Magdolna SSS mutatja be.