Imaapostolság 2018. márciusi imaszándék

A lelki megkülönböztetés elsajátításáért: hogy az egész egyház felismerje, milyen fontos a lelki megkülönböztetés tanulása, mind személyes, mind közösségi szinten.

Imaapostolság 2018 februári imaszándék

A korrupció ellen: Hogy akiknek anyagi, politikai vagy spirituális hatalmuk van, ne hagyják befolyásolni magukat a korrupciótól.

Imaapostolság 2018 januári imaszándék

Ázsia kisebbségeiért: Hogy az ázsiai országokban a keresztények és más vallási kisebbségek hitüket teljes szabadságban élhessék meg.

Imaapostolság 2017 decemberi imaszándék

Az idősekért, hogy családjuk és a keresztény közösségek által támogatva bölcsességükkel és tapasztalataikkal együttműködjenek a hit továbbadásában, és az új generáció nevelésében.

Imaapostolság 2017 novemberi imaszándék

Az ázsiai keresztényekért, hogy az evangéliumról szavaikkal és cselekedeteikkel tett tanúságtételük elősegítse a párbeszédet, a békét és a kölcsönös megértést, főleg a más vallásokhoz tartozókkal.

Imaapostolság 2017 októberi imaszándék

A munka világáért, hogy mindenki számára biztosított legyen a tisztelet és jogvédelem, és hogy a munkanélküliek lehetőséget kaphassanak a közjó építésében.

Imaapostolság 2017 szeptemberi imaszándék

Plébániáinkért, hogy missziós lelkülettől vezérelve a hit továbbadásának és a szeretetről való tanúságtételnek helyei legyenek.