A Pápa Imavilághálója Mennyire időszerű a Jézus Szíve-lelkiség a XXI. században? Ferenc pápa nyomán itt a válasz!

A Pápa Imavilághálója – hagyományos nevén az Imaapostolság – a világ mintegy száz országában jelen lévő kezdeményezés, melynek keretében keresztények tízmilliói fohászkodnak Istenhez a pápa minden hónapra megfogalmazott szándékára. Az Eucharisztikus Ifjúsági Mozgalom pedig az Imavilágháló fiataloknak szóló „kiadása”. A két szervezet minapi találkozóján Hiba György jezsuita, valamint a Jézus Szíve Társasága tagja, Balla Erika járt.

Imavilágháló Az Imaapostolság szándéka – 2019. szeptember: a tengerekért és óceánokért

Néhány ország haladást ért el bizonyos szárazföldi és óceáni területek hatékony megóvásában, ahol tilos minden olyan emberi beavatkozás, amely megváltoztathatná az arculatukat vagy módosítaná eredeti összetételüket. A biológiai sokféleség megőrzése terén a szakértők hangsúlyozzák: különös figyelmet kell fordítani azokra a területekre, amelyek a fajok sokféleségében, az őshonos, ritka vagy kevésbé hatékony védelmet élvező fajokban a leggazdagabbak.

A Pápa Imavilághálója Az Imaapostolság szándéka – 2019. augusztus: a családokért

Minden egyes emberi személy apaként vagy anyaként, fiúként vagy lányként, fivérként vagy nővérként képes helyet találni az emberi társadalomban. Ezeknek a viszonyoknak hajtóereje a közösségérzés, amely ugyanakkor a valódi humanizáció és evangelizáció előmozdítója is. A jelen korban különösen érezzük az olyan találkozások kultúrájának szükségét, mely a különböző nemzedékek közötti egységet és különbözőséget, kölcsönösséget és szolidaritást támogatja.

A Pápa Imavilághálója Így imádkozott együtt Koronkai Zoltán SJ és csapata Ferenc pápával

A Pápa Imavilághálója – avagy az Imaapostolság – idén ünnepli fennállásának 175., valamint az újjáalkotási folyamat tizedik évfordulóját. Ebből az alkalomból Jézus Szíve ünnepén a Föld minden részéről 52 küldöttség több mint ötezer résztvevővel zarándokolt el Rómába, hogy részt vegyen a megemlékezésen. Köztük volt a magyarok tízfős, fiatalokból álló csoportja, Koronkai Zoltán SJ, a kezdeményezés hazai felelősének vezetésével.

A Pápa Imavilághálója Az Imaapostolság szándéka – 2019. július: az igazságszolgáltatás feddhetetlenségéért

Sürgetem a bírókat, hogy teljesítsék lényeges feladatukat: teremtsék meg azt az igazságosságot, amely nélkül nem létezhet sem rend, sem fenntartható és teljeskörű fejlődés, sem társadalmi béke. Kétségtelen, hogy a világ legnagyobb baja napjainkban a minden téren jelentkező korrupció, mely gyöngít minden kormányt, gyöngíti magát a demokráciát és az igazságosság megvalósításának minden eszközét.

A Pápa Imavilághálója Az Imaapostolság szándéka – 2019 június: a papokért és a szegényekért

Voltak idők, amikor keresztények nem eléggé ügyeltek erre a felhívásra, és világiasan gondolkodtak.  A Szentlélek azonban ekkor olyan embereket támasztott, akik nagylelkűen, kreatív szeretettel szolgáltak legszegényebb testvéreiknek és nővéreiknek. Ennek legkiválóbb példája Assisi Szent Ferenc volt, akit sokan követtek a századokon keresztül. Ő nem elégedett meg azzal, hogy megöleljen leprásokat és alamizsnát adjon nekik, hanem elment Gubbióba, együtt élni velük

A Pápa Imavilághálója Az Imaapostolság szándéka – 2019. május: az Egyházért Afrikában

Evangelizálásotok annál eredményesebb lesz, mennél teljesebben élik meg az evangéliumot azok, akik befogadták és megvallják. Ez fogja vonzani Krisztushoz mindazokat, akik még nem ismerik őt. Megmutatja ugyanis Krisztus szeretetének képességét arra, hogy átalakítsa az emberek életét.

Imavilágháló A világbékétől a mesterséges intelligenciáig: a pápa imaszándékai 2020-ra

Közzétették, hogy Ferenc pápa 2020 egyes hónapjaiban milyen szándékokra kér imát a világ katolikusaitól: a világbéke előmozdításáért; a menekültek segélykiáltásának meghallásáért; a kínai katolikusokért; a függőségekből való szabadulásért; a diakónusokért; a Szív útjáért; családjainkért; a tengerek világáért; bolygónk erőforrásainak tiszteletben tartásáért; a világi hívek küldetéséért az Egyházban; a mesterséges intelligencia felelősségteljes felhasználásáért; az imádságos életért.