Jezsuita történelem „Mint szerzetesek élünk és halunk” – Csávossy Elemér két tartományfőnöksége

Nagyszerű lelki embernek, ugyanakkor rideg és merev elöljárónak tartották. „Égő vágy” sarkallta, hogy szüntelenül az életszentségre törekedjen. Trianon után a magyar jezsuita rendtartomány legnagyobb építkezéseit vezette, a második világháborút követően pedig az illegalitásba kényszerített szerzetesközösségek túléléséért fáradozott Csávossy Elemér SJ. A jezsuita provinciális, aki két nehéz időszakban is irányította a magyar rendtartományt, 50 évvel ezelőtt hunyt el.

Jezsuita történelem Egyedülálló kötet a jezsuiták hazai történetéről

Szeptember 7-én, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya védőszentjeinek – a kassai vértanúknak – ünnepén jelent meg a Jezsuiták Magyarországon – A kezdetektől napjainkig című kötet, amely a Társaság közel fél évezredes hazai történetét mutatja be. Bár számos publikáció létezik a magyarországi jezsuiták történetéről, olyan kötet mindeddig nem látott napvilágot, amely ennek a történetnek az eseményeit összegyűjtené, és összefüggéseiben láttatná.

Jezsuita történelem Jezsuiták Magyarországon: szakmai könyvbemutató a Pázmányon

Október 7-én tartják a közelmúltban megjelent Jezsuiták Magyarországon – A kezdetektől napjainkig című kötet szakmai könyvbemutatóját. A fél évezred eseményeit bemutató egyedülálló albumot történész szemmel Balogh Margit, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgató-helyettese és Fazekas István, az ELTE tanszékvezető egyetemi docense ismerteti. Az előadások után kötetlen beszélgetésre is alkalom nyílik egy-egy pohár jezsuita bor mellett.

Jezsuita történelem Loyolai Szent Ignác és III. Pál pápa kapcsolata

A jezsuita rend egyik „különlegessége”, hogy más szerzetesrendekkel szemben, nemcsak a hagyományos hármas - szegénység, tisztaság, engedelmesség - szerzetesi fogadalmat teszik le, hanem engedelmességet fogadnak Krisztus mindenkori földi helytartójának, a pápának. Ignác egyik fő jellegzetességének, a pápához való külön hűség és engedelmesség, a Jézus Krisztus által alapított hierarchikus Egyház iránti mélységes ragaszkodásának és gyermeki tiszteletének kifejeződése.

Jezsuita történelem Csávossy Elemér: provinciális a politika útvesztőiben

Nagybirtokos, nem különösebben vallásos családba született 1883-ban. Édesanyját hatévesen elveszítette, de mostohaanyjának, a mélyen hívő Spiegelfeld Jozefin osztrák bárónőnek sikerült elnyernie a fiatal Elemér szeretetét. Elemi iskoláit magánúton végezte. Ebben az időben kezdett ébredezni benne a lelkiek iránti fogékonysága. Régi kastélyuk folyosóján triciklivel föl-alá rohangászott, s közben félóra hosszat is dúdolta Jézus kínszenvedésének történetét úgy, … "Csávossy Elemér: provinciális a politika útvesztőiben" bővebben

Jezsuita történelem „A harmadik Jézus Társasága” – Jezsuita generálisok a II.  vatikáni zsinat után

Visszatekintve a Jézus Társasága történetére, szokás szerint az „első” vagy a „régi” Jézus Társaságáról beszélünk: a 16. századi alapítástól az 1773-as feloszlatásig; a „második” vagy „új” az 1814-es visszaállítástól napjainkig. De a legutolsó években már elkezdtek beszélni egy „harmadik” Társaságról: ez lenne  a II. vatikáni zsinattól máig tartó szakasz. Csakugyan sok változás történt a világban, amelyek hatottak Jézus Társaságára is.

Jezsuita történelem Szent Ignác első társainak közössége

Bár nagy társasági férfiú volt, Loyolai Szent Ignác magányosan járta a megtérés útját, és csak ké­sőbb jutott el oda, hogy más emberekhez forduljon. Csapatépítés jezsuita módra a XVI. századból, máig ható tanulságokkal. Koronkai Zoltán SJ írása.

Jezsuita történelem A Zarándok

Loyolai Szent Ignác visszaemlékezései