Jezsuta online Így folytatnak most online lelkipásztorkodást a jezsuiták a világ országaiban

A koronavírus-járvány átrendezte a világ egyes országaiban élő jezsuiták sorait. Miközben számos program elmarad, új, főleg online kezdeményezések indultak a hit- és közösségi élet fenntartására. A Jézus Társasága Jesuits are with you, azaz a Jezsuiták veled vannak mottóval ezen a linken gyűjti és teszi közhírré a legfontosabb ötleteket, hogy mások is ihletet meríthessenek belőlük. A magyar rendtartomány online lehetőségei szintén szerepelnek a gyűjteményben.