Jubileum Fél évszázad az amerikai magyar emigránsok szolgálatában: Jaschkó Balázs SJ 100 éves

„Jezsuita hivatásom 1936-ban kezdődött, amikor nagyon bántott, hogy a kilenc Jaschkó testvér közül három nem jár templomba.” 2022. február 3-án tölti be 100. életévét Jaschkó Balázs SJ. Portré a veterán szerzetesről, akinek két bátyja is jezsuita, egyik nővére pedig a Jézus Szíve Társasága tagja lett. Isten éltesse a hajdani Csehszlovákiában született, majd a tengerentúlon évtizedeken keresztül szolgáló magyar jezsuitát!