Karácsony Ima a Szent Családdal – András Csaba SJ karácsonyi elmélkedése

„Miután (a napkeleti bölcsek) elvonultak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában és így szólt: »Kelj föl, vedd magad mellé a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, amíg nem szólok neked! Heródes ugyanis keresni fogja a kisgyermeket, hogy megölje őt.« Erre ő fölkelt, éjjel maga mellé vette a gyermeket és anyját, és eltávozott Egyiptomba.” (Mt 2,13-14) András Csaba SJ karácsonyi elmélkedése.

Karácsony Négy gyertyaláng mellett a P. Generálissal

Vértesaljai László jegyzete Advent negyedik vasárnapján, a reggeli nyolcas közösségi misére gyülekezünk a Nativitas kápolnánk sekrestyéjében. Lello ma a főcelebráns, vagyis Raffaello Lanzilli, úgy ötvenötös nápolyi jezsuita, aki 23 éven át Albániában szolgált, mint a jezsuiták vezette szkutari szeminárium spirituálisa és rektora. Most két éve került Rómába, a házunkba és a Püspöki Szinódus titkárságán dolgozik. … "Négy gyertyaláng mellett a P. Generálissal" bővebben