Online lelkigyakorlat 47. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

  Húsvét vasárnapja – Krisztus feltámadt, alleluja! Vannak olyan keresztény irányzatok, amelyekben Jézus feltámadása a halálának nem szükséges járuléka. Ezen elméletek szerint Jézus halála emberi áldozat volt, ami jóvátette az emberi bűnt. Ez azonban kevéssé illeszkedik Jézus életéhez, amely betegek gyógyításával, sőt, halottak életre keltésével telt. Jézus inkább vissza akarja hozni az embereket az életbe a … "47. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal" bővebben

Online lelkigyakorlat 45. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Nagypéntek – Mit kell tennem Krisztusért? A mai napon Jézus kereszthalálát állítjuk figyelmünk középpontjába. A keresztre feszítés – általában az alacsonyabb társadalmi osztályoknak fenntartott – rendkívül fájdalmas és megalázó kivégzés. Miért oly kegyetlenek az emberek azokkal, akik riasztóak számukra? A Szentírás azt mondja, hogy Jézus követői közül csak az asszonyoknak volt erejük követni őt a halálig, … "45. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal" bővebben

Online lelkigyakorlat 43. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Loyolai Szent Ignác – A szentté avatás Élete vége felé Ignác élettörténete nagy részét, bár vonakodva, de elmondta titkárának, Gonçalvez da Câmarának. A Jézus Társasága kezdeti időszakában a jezsuiták nagyon szerettek volna többet tudni erről az eléggé titkolózó emberről. Elmentek azokra a helyekre, ahol Ignác élt, és kérdezősködtek róla. Például meglepő módon Manresában az egy évnél … "43. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal" bővebben

Online lelkigyakorlat 46. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Nagyszombat – A sírnál töltött nap Ezen a napon a holt Krisztusra emlékezünk. Egy csendes nap, amit a sírnál töltünk. A gyász és veszteség napja. Képzeld el, mit érezhettek Jézus barátai, a családja és a követői, miután látták kereszthalálát vagy hallottak róla. Világuk darabokra hullott. Vajon mindezek után elégedetté tudja-e valaha is tenni őket, ha visszamennek … "46. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal" bővebben

Online lelkigyakorlat 44. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

  Nagycsütörtök – Az utolsó vacsora Nagycsütörtökön Jézus utolsó vacsorájára emlékezünk. Az utolsó vacsorát általában a zsidó kivonulás megünnepléseként értelmezzük, amit Jézus nagyon sajátos módon kiegészített. János evangéliumában Jézus hosszan beszél a tanítványokhoz arról, hogy ki is ő, és saját példáján keresztül mutatja be mások szolgálatát, amikor alázatosan megmossa a lábukat. A másik három evangélium az … "44. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal" bővebben

Online lelkigyakorlat 42. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Ignác halála – Ignác halála Rómában 1556 nyara római hőségének idején Ignác tudta, hogy közeledik a halála. Kötelességtudóan engedelmeskedett az orvosoknak, akik azt javasolták, csukja be az ablakot, és sok takarót tegyen magára, hogy kiizzadja a lázat. Valószínűleg nagy fájdalmai voltak, sokat szenvedett. Július 30-án megkérte titkárát, Juan Alfonso de Polancót, hogy menjen el a pápához … "42. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal" bővebben

Online lelkigyakorlat 41. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Az imádság és munka összehangolása – Közös zsolozsmázás Egészében véve Ignác jól kijött az első két egyházfővel, akik római tartózkodása alatt a pápai trónon ültek: III. Pállal és III. Gyulával. Mindig próbált embereket biztosítani a pápa által fontosnak tartott missziók számára. A pápák is értették Ignác új szerzetesrendjét és annak működésmódját. De III. Gyula 1555-ben bekövetkezett … "41. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal" bővebben

Online lelkigyakorlat 40. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

A technika vívmányainak alkalmazása – 1554-es stílusban –  Könyvnyomtatás Az új kollégiumok alapításával megnőtt az igény a diákok körében a könyvekre. Akkoriban a könyvek drágák voltak, és csak korlátolt számban lehetett hozzájuk jutni. Ignác úgy döntött, a lehető legtöbbet hozza ki ebből a viszonylag új technikából, így nyomdát építtetett, hogy viszonylag olcsón lehessen könyveket biztosítani … "40. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal" bővebben