R.I.P. „Istent szemlélni mindenben”: Jálics Ferenc halála

Február 13-án a budapesti Farkas Edith Katolikus Szeretetotthonban 94 éves korában elhunyt Jálics Ferenc jezsuita atya, a nevéhez kötődő szemlélődő imamód iskolájának megteremtője. Az alábbiakban bemutatjuk Ferenc atya gazdag és termékeny életútját Magyarországtól Dél-Amerikáig, az Egyesült Államoktól Németországig, majd ismét szülőhazájáig. Nekrológja után emlékkönyvet nyitottunk, ahová ki-ki beírhatja gondolatait.

R.I.P. „Az isteni irgalom hűséges hordozója”: felemelő búcsú Kelényi Tibor SJ-től

Nagy Bálint SJ egykor kisgyermekként járt a Mária utcai templomba, Kelényi Tibor hittanóráira. Ma a Jézus Társasága papja, és ugyanabban a templomban mondta az augusztus végén elhunyt jezsuita gyászmiséjén a szentbeszédet, amelynek Tibor atya 19 évig igazgatója volt. Nemeshegyi Péter SJ nyári búcsúztatása után a mostani szertartás is megmutatta, hogy egy temetés nem feltétlenül csak a gyász alkalma, hanem egy beteljesült életért történő derűs hálaadás is lehet.

R.I.P. Hála egy küzdelmekben és gyümölcsökben gazdag életért: elhunyt Kelényi Tibor SJ

Kelényi Tibor márciusban volt gyémántmisés; a sors fintora, hogy a hatvanadik szentelési évfordulón – elsőmiséjéhez hasonlóan – a vírushelyzet miatt csak szűk körben ünnepelhetett. Ez alkalomból készült az alábbi összegzés, melyben szolgálatának főbb állomásait elevenítjük fel. Ezzel az írással tekintjük át Tibor atya küzdelmekben és örömökben gazdag életét, hálát adva mindazokért a kegyelmekért, amelyekben jóvoltából a környezete részesülhetett.

R.I.P. Réthelyi Miklós professzor emlékező szavai Nemeshegyi Péter SJ-ről

„2007-ben, az említett zsoltárolvasáskor Schweitzer József nyolcvanöt, Nemeshegyi Péter nyolcvannégy, id. Hafenscher Károly nyolcvanegy éves volt. Schweitzer József 2015-ben, id. Hafenscher Károly 2018-ban tért meg Teremtőjéhez. Július 2-án búcsúztunk Nemeshegyi atyától, s ezzel az írásmagyarázó teológusok nagy hármasa együtt van mindannyiunk mennyei Atyjánál.” Réthelyi Miklós professzor írása az Evangélikus Életből.

R.I.P. Nemeshegyi Péter SJ temetési szertartása

„Van Isten, szeret az Isten, velünk az Isten, és hazavár az Isten. Ha valaki ezt a négyet hiszi, akkor nincs olyan helyzet, amire örömteli megoldást ne találna.” Nemeshegyi Péter SJ temetési szertartása július 2-án a pesti Jézus Szíve Jezsuita Templomban egyszerre volt méltóságteljes és derűs. Lukács János rendtárs felemelő szentbeszéde is hozzásegítette a jelenlévőket ahhoz, hogy ne a letaglózó gyász, hanem egy beteljesedett, kivételes élet miatti hála és öröm uralja a szíveket.

R.I.P. Egy élet összegzése: Nemeshegyi Péter SJ felemelő vallomása a papi hivatásról

„Akarsz egy életet, mely rémálomként nyomaszt? Legyél pap, de csak fél szívvel. Akarsz egy életet, telis-tele boldogsággal és napfénnyel? Legyél pap, teljes szívedből-lelkedből.” Nemeshegyi Péter SJ temetésének napján néhány évvel ezelőtt írt vallomásával veszünk búcsút a 97 évesen elhunyt jezsuitáról. Az alábbi sorok egy példaértékűen boldog, Isten és ember szolgálatában álló papi életről tanúskodnak. A gyászszertartást élőben közvetítjük a Jézus Szíve Jezsuita Templomból.

R.I.P. Élőben közvetítjük Nemeshegyi Péter SJ gyászmiséjét

A 97 esztendős korában elhunyt Nemeshegyi Péter SJ-től 2020. július 2-án 18 órától veszünk búcsút a pesti Jézus Szíve Jezsuita Templomban. A gyászmisét és a temetési szertartást az alábbi Youtube-linken élőben közvetítjük. Mivel a jelzések szerint többen Japánból is be szeretnének kapcsolódni a búcsúztatásba, a szertartás egyes részeihez, így például a szentbeszédhez egy külön angol nyelvű változatban tolmácsolást biztosítunk.

R.I.P. In memory of Péter Nemeshegyi, the Hungarian Jesuit who embraced Japan as his second home

This May and July saw the heavenly birthday of two Jesuits who were born in Europe, but embraced Japan as their second home. On the 20th of May 2020 the Spanish Adolfo Nicolás, former superior general of the Society of Jesus, passed away in Tokyo, shortly followed by his Hungarian master and professor, Péter Nemeshegyi on the 13th of June in Budapest at the age of 97.