R.I.P. Nemeshegyi Péter SJ halála és temetésének időpontja

„Ma reggel, éppen Páduai Szent Antal napján, kora hajnalban elhunyt Nemeshegyi Péter jezsuita szerzetes. Kilencvenhét éves volt, és már nagyon-nagyon hazakívánkozott. Hónapok, sőt évek óta készülődött. Fél lábbal már rég ott állt Isten mennyei otthonának a pitvarában, és csak nézte az érkezőket, akik szinte mind fiatalabbak voltak nála. Minthogy türelmes ember volt, szépen kivárta a sorát. Így teljesedett be a sorsa” – kezdi nekrológját a rendtárs Vértesaljai László.

R.I.P. Elhunyt Adolfo Nicolás SJ, a Jézus Társasága korábbi legfőbb elöljárója

A Jézus Társasága 30. generálisát, Adolfo Nicolás atyát a jezsuiták 35. Általános Rendgyűlése 2008. január 19-én választotta legfőbb elöljáróvá. Nyolc esztendővel később, 2016. október 6-án pedig a 36. Általános Rendgyűlés elfogadta lemondását. Ez alkalommal, a rendgyűlés tagjainak képviseletében és a Társaság nevében Federico Lombardi atya szívélyes szavakkal fejezte ki háláját nagylelkű generálisi szolgálatáért.

R.I.P. Kanadában 92. életévében elhunyt Eördögh András SJ

„Ahogy befejeztem a feltámadási vigíliamisét, kaptam a hírt, hogy P. Eördögh András ma este békésen elhunyt. Pickeringi öregotthonunkban az a szokás, hogy a vigíliamisét két részben tartják. P. Eördögh részt vett az ószövetségi hétolvasmányos részen, majd visszatért a szobájába. Napok óta gyenge volt, nem tudott étkezni. Most sem volt képes enni, hanem a nővér kezét fogva, békésen elhunyt” – adta hírül rendtársa elhunytát a torontói Szent Erzsébet plébánia vezetője, Forrai Tamás SJ.

R.I.P. Kanadában elhunyt Kish Gábor SJ

Életének 95. esztendejében december 23-án délben elhunyt P. Kiss Gábor SJ. „Egy hete jártunk nála és a többi jezsuitánál Pickeringben. Most is, mint olyan sokszor az elmúlt években, nagyon gyengén ágyában pihent, alig hallható lélegzéssel. Nem hiszem, hogy felismert volna bennünket, de kezemet megszorította. Isten nyugosztalja olyan sok földi betegség után!” – adta hírül a rendtársaknak Forrai Tamás SJ, a torontói Szent Erzsébet egyházközség plébánosa.

R.I.P. Elhunyt Szabó László SJ

Július 6-án, 94 évesen tért meg teremtőjéhez Szabó László atya, aki 1958-tól Libanonban szolgált.