Szent Ignác lelkisége A jezsuiták Mária-tiszteletének eredete és hagyományai

Jezsuita teológusok Szűz Mária szeplőtelen fogantatása mellett szálltak síkra, amikor ez még vitatott hittétel volt, és számos művet írtak Jézus édesanyjáról. Jóllehet a szigorú erkölcsi és vallási álláspontot képviselő janzenisták azzal vádolták a jezsuitákat, hogy a kereszténységet Mária-vallássá torzították, a Társaság által terjesztett lelkiség középpontja mindig Jézus Krisztus személye volt. Mária sosem önmagában áll, hanem mint segítő, anya, közvetítő, aki Fiához vezet.