Tölgy és gránit A hagyományos és a modern ötvözete: így néz ki a Jézus Szíve Jezsuita Templom új oltára

A Jézus Szíve Jezsuita Templom megújításának részeként a szentély bútorzata is átalakult. A hetvenes években készült, a hívekkel szemben történő misézésre alkalmas oltár helyét a környezetbe jobban illeszkedő, egyszerűséget és letisztultságot sugárzó ­oltár veszi át. A szerkezet tölgyből készült, tetején egy 130 kilós gránitlappal, benne Loyolai Szent Ignác ereklyéjével. Az oltár előoldalán a Jézus nevét idéző – a jezsuiták címerében is megjelenő – IHS monogram szerepel.