Diakónus lett Mihalkov Ferenc és Nevelős Gábor

Bensőséges ünnep helyszíne volt december 17-én, szombaton délelőtt a budapesti Jézus Szíve Jezsuita Templom. Székely János szombathelyi püspök ugyanis két jezsuitát – Mihalkov Ferencet és Nevelős Gábort – szentelt diakónussá. A szertartáson a jezsuita közösség több mint két tucat tagja koncelebrált, de máshonnan is érkeztek papok, a templomot pedig betöltötték a rokonok, barátok, jó ismerősök.

Fotók: Pásztor Péter

A diakonátus az egyházi rend szentségének első fokozata, mely több hónappal – vagy akár hosszabb idővel – megelőzi a papszentelést. A kifejezés görög eredetije azt jelenti: szolga, segítő, hírvivő. A diakónus ennek megfelelően segíti egyrészt a papokat hivatásuk teljesítésben, s közben arra készül, hogy ő maga is teljes jogú pappá váljon.

„A diakónusság mindenekelőtt szolgálat”; „ahogy a Jó Pásztor is életét adja az övéiért”; „ajándékozó életet élni, a lábmosó, majd a kereszten meghaló Krisztus nyomába szegődni” – Székely János ezekkel az evangéliumi motívumokkal érzékeltette a papi hivatás első lépcsőfokára lépők szerepét az egyházban. Miután a püspök a küldetés lényegéről elmélkedett, három tanácsot osztott meg a szentelendőkkel:

  • „Hassa át mindennapjaitokat, legyen életre szóló ajándék a diakónusi lét.”
  • „Ahogy Pál apostol mondja, Isten a jókedvű adakozót szereti: életeteket ezért adjátok át örömmel mások javára.”
  • „Jézus közelében élni annyit jelent, mint közel lenni a tűzhöz, lángot gyújtani, világítani – éledjen bennetek is tűz, és legyetek a világ világossága.”

A szentbeszéd után a püspök megkérdezte a jelölteket szentelésre felterjesztő Vízi Elemér SJ provinciálist: „Méltónak találod őket?” Mielőtt a magyar jezsuita rendtartomány vezetője igennel válaszolt volna, felidézte két rendtársa eddigi pályafutását. Mihalkov Ferencnél kiemelte, hogy széles körben ismert rajzai – többek között bérmaszentjéről, Loyolai Ignácról – mély hitről és gondolkodásról tanúskodnak. Nevelős Gábornál pedig hangsúlyozta, hogy már a miskolci Fényi Gyula gimnáziumban is a jezsuitáknál tanult, az ugyancsak jezsuita budapesti Szent Ignác szakkollégium diákjaként folytatta – sőt ma már az intézmény rektora –, de képzése során megfordult a római jezsuita kollégiumban is.

 

A fentiek alapján „az elöljárók és a keresztény nép megkérdezése után méltónak találtattak” – mondta Vízi Elemér, majd kezdetét vette a diakónusszentelés szertartása. A mise után a jelenlévők átvonultak a szomszédos Párbeszéd Házába, és kötetlen együttlét keretében köszöntötték a két új diakónust.

Mihalkov Ferenc SJ:
2009-ben lépett be a rendbe, a marosvásárhelyi jezsuita közösség tagja. Korábban Bostonban és Budapesten tanult, jelenleg pedig Kolozsváron végzi teológiai tanulmányait. Szent Ignácról és a jezsuitákról készített karikatúráival több helyen is találkozhattak olvasóink. Az egyik legművészibb magyar jezsuitával tavaly készítettünk hosszabb interjút, mely ide kattintva olvasható. Alább pedig Kiss Ferenc SJ-vel beszélget és rajzol az EWTN katolikus televízióban:

Nevelős Gábor SJ:
2011-ben lépett be a rendbe, teológiai tanulmányait Rómában kezdte, Budapesten fejezte be, jelenleg a Horánszky utcai közösségben él. A Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia ökológiai részlegének jezsuita referense és a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium (SZIK) rektora. Az egykori öregdiákból lett SZIK-es rektorral idén ősszel készült bemutatkozó interjú az intézmény honlapjára. Nagy Bálint SJ pedig a Montserrat jezsuita vlogban beszélgetett vele:

 

Frissítve: 2023. január 09.