Küldetésünk

A jezsuiták küldetését híven tükrözik az úgynevezett egyetemes apostoli preferenciák, melyeket Arturo Sosa generális 2019 februárjában tett közzé. A Jézus Társasága a 2029-ig következő tízéves időszakban az alábbi területekkel szeretne kiemelten foglalkozni:

  1. Mutatni az Istenhez vezető utat a lelkigyakorlatok és a megkülönböztetés által.
  2. Társául szegődni a szegényeknek, a kitaszítottaknak, a méltóságukban sérülteknek a kiengesztelődés és az igazságosság küldetésének jegyében.
  3. Együttműködni Közös Otthonunk megóvásában.
  4. Kísérni a fiatalokat egy reményteljes jövő megteremtésének útján.

2019. február 6-án kelt megerősítő levelében Ferenc pápa leszögezte: „Az első preferencia döntő jelentőségű, ugyanis alapfeltételként magában foglalja, hogy a jezsuiták az imádságon és megkülönböztetésen keresztül személyes és közösségi kapcsolatot ápolnak az Úrral.” Hozzátette: „Ezen imádságos lelkület nélkül a többi preferencia nem terem gyümölcsöt.”

Arturo Sosa generális levelet írt a világ jezsuitáinak a preferenciákról. A dokumentum ezen a linken olvasható teljes terjedelmében magyarul, az alábbi linkeken pedig az egyes irányelvekre vonatozó részeket közöljük.

Mutatni az Istenhez vezető utat a lelkigyakorlatok és a megkülönböztetés által

Társául szegődni a szegényeknek, a kitaszítottaknak, a méltóságukban sérülteknek a kiengesztelődés és az igazságosság küldetésének jegyében

Együttműködni Közös Otthonunk megóvásában

Kísérni a fiatalokat a reményteljes jövő megteremtésének útján

PROVINCIÁNK APOSTOLI TERVE

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának a 2010 és 2020 közötti időszakra vonatkozó apostoli terve alább érhető el:

magyarul
angolul

A köztes reflexió 2016 elektronikus anyaga pedig erről a linkről tölthető le.

Három rövidfilm a magyar jezsuitákról

1. Jezsuiták az oktatásban

 

2. Jezsuita spiritualitás

 

3. Társadalmi párbeszéd