Búsné Pap Judit, a magyar jezsuiták munkatársának halála és temetése

„Már nem tudott beszélni, de az arca annál inkább: békét sugárzott, mint aki odaátra néz és látja az Örökkévalót.” Január 2-án hajnalban hosszú, példamutató méltósággal viselt betegség után elhunyt Búsné Pap Judit, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának munkatársa. Szeretett halottunkról Vízi Elemér provinciális az alábbi levéllel emlékezett meg. (Judit temetése január 24-én, hétfőn 11:15 órakor lesz a Farkasréti temetőben. Ugyanaznap 14 órakor hálaadó szentmisét mutatunk be az életéért a Jézus Szíve Jezsuita Templomban.)

Kedves Munkatársak és Rendtársak!

Az év kezdete ismételten emlékeztet arra, hogy úton vagyunk, ilyenkor különösen is velünk van a remény és a bizalom. Nem csupán horizontálisan tekintünk előre az általunk megalkotott tervek és a ránk váró feladatok mentén, hanem épp karácsony üzenete által hiszünk abban, hogy a közénk jött Isten emberszerető közelsége tágabb és igazi távlatot nyit utunknak az örökkévalóság dimenziójába.

Ezúttal közlöm veletek, hogy szeretett munkatársunk, Búsné Pap Judit méltósággal és kitartóan viselt betegsége után január 2-án hajnalban, családja körében, békében átlépte az örökkévalóság kapuját, hazatért az Atyához. Előzőleg, december 30-án elláttam a végső útravalóval a váci kórházban, családtagjaival együtt imádkoztunk, készültek az elengedésére. Már nem tudott beszélni, de az arca annál inkább: békét sugárzott, mint aki odaátra néz és látja az Örökkévalót. Kívánjuk, hogy teljen be az Úr szeretetével, aki eljött közénk, részt vett életünkben és halálunkban, hogy hasonlóvá tegyen Önmagához – miként a tűz parázzsá izzítja a fát.

Judit 2018 áprilisától dolgozott velünk a Tartományfőnöki Iroda vezetőjeként, és bár az elmúlt másfél évben betegsége akadályozta munkájában, 2021 szeptemberében újra visszatért a jelenléti munkavégzéshez. Mindvégig tanúi lehettünk elszántságának, érzékelhettük életszeretetét, kitartó derűjét. Tervezett, készült arra, hogy blogot ír betegségéről. Lankadatlanul dolgozott, könyveket fordított, szívügye volt, hogy jobbá tegye környezetünket, a világot.

Hálásak vagyunk a fáradhatatlan és odaadó munkájáért, az általa kapott sok jóért, hogy ismerhettük őt.

Szeretettel gondolunk Rád, kedves Judit, imában hordozunk és bízunk abban, hogy odaátról is ténykedsz értünk.

Béke Veled!

Elemér

Judit temetése január 24-én, hétfőn 11:15 órakor lesz a Farkasréti temetőben. Ugyanaznap 14 órakor hálaadó szentmisét mutatunk be az életéért a Jézus Szíve Jezsuita Templomban.


Búsné Pap Judit a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen angol szakfordítói és tartósítóipari mérnöki, valamint a Budapesti Corvinus Egyetemen sörfőző mester szakmérnöki diplomát szerzett. Angol szakfordítóként kezdett dolgozni – 1998 óta több mint húsz kötet fűződik a nevéhez –, majd négy gyermekét több mint tíz évig otthon nevelte. 

2000-től a Tempus Közalapítványnál nemzetközi pályázatok elbírálásával foglalkozott, 2004-ben pedig visszatért a Corvinus Egyetemre, ahol 11 évet dolgozott, előbb kari nemzetközi koordinátorként, majd az Élelmiszertudományi Kar dékáni hivatalának vezetőjeként. 2015-től három évig iskolatitkárként a Szentendrei Ferences Gimnázium tanulmányi adminisztrációját fogta össze.

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának munkatársi csapatához 2018-ban csatlakozott, és nagy elhivatottsággal vezette a Tartományfőnöki Irodát. Nevéhez fűződik a déli Úrangyala elimádkozásának meghonosítása a rend központjában. Kollégái január 3-án, hétfőn 12 órakor a szobája előtt gyűltek össze, hogy az ő emlékére mondják el a megtestesülés szent titkáról szóló fohászt, benne a jól ismert mondatokkal:

„Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy mi, akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.”

Frissítve: 2022. január 21.