Elhunyt P. Béky Gellért SJ

P. BÉKY GELLÉRT SJ
1924-2015

Béky Gellért Üllőn született 1924. június 5-én, tizedik gyermekként. A vallásos környezetben nevelkedett gyermekre nagy hatással voltak papjai, akik közül káplánját, Kenyeres Lajost a forradalom után gyilkolják meg. A helyi elemi iskolába járt (1930-35), majd Budapesten a Szent László gimnáziumban érettségizett (1935-43). Tanulmányai alatt a jezsuita vezetésű Mária Kongregáció aktív tagja lesz, ahol főleg P. Tornyos volt rá meghatározó hatással. Ebben az időben – a sok betegséggel küzdő gyerek – orvosi tanulmányokra is készül.

BekyGEllert_1

Érettségi után – 1943. augusztus 14-én – belépett a jezsuita rendbe. Filozófiai tanulmányait a szegedi jezsuita Főiskolán licenciátussal végezte (1945-48). A rendek erőszakos feloszlatása idején külföldre szökött: 1948-51 között a rendi képzés keretében egy év magisztériumát töltött St. Blaisenben nevelőként és két évet Münchenben az ifjúsági Mária Kongregációban. Teológiát Hollandiában, Maastricht-ban végezte (1951-55). Később filozófiából doktorátust szerzett Innsbruckban (1966-68). 1954. augusztus 23-án Lemmers püspök szentelte pappá Maastricht-ban.

Missziós kérésére 1957-ben Japánba küldték elöljárói, ahol 1966-ig Hiroshima-ban, a juniorátusban és noviciátusban működött. Itt nyelveket tanít (latint, görögöt), illetve a Notre Dame egyetemen Szentírástudományt és filozófiát. Közben elvégzi a Tertia programját 1958/59-ben és 1960. 08. 15-én leteszi ünnepélyes fogadalmait.

1968-91 között Kobe-ban, 1985-95 között Oszaka-ban tanított az egyetemen (teológiát, lelkiségtörténetet, nyugati kultúrát), vezeti az egyetemi könyvtárat, illetve látott el dékáni szolgálatokat. Professzori működése idején is sok lelkigyakorlatokat adott és egyéb pasztorális munkákat végzett. 1991-97 között Hiroshima-ban a lelkigyakorlatos házat vezette.

1997-ben a magyar provinciális kérésére hazatért Magyarországra. Először Szegeden, majd 1998-2006 között Hódmezővásárhelyen volt lelkész a plébánián. Ezen idő alatt több cikket is írt és könyvet publikált magyarul. 2006 óta Tahiba került a Jézus Szíve Néplányok lelkigyakorlatos házának lelkészeként működik, kilencven éves kora ellenére. Magyarul megjelent könyvei: A lótuszvirág titka; A szeretet lelke; Japán mozaik; Jézus titka; Misztika ma?; Szerető Atyánk; Tudom, kinek hittem; A szív embere.

Elhunyt 2015. január 26-én. Temetése a pesti Jézus Szíve templomban lesz 2015. február 11-én, a 18,00 órás gyászmise keretében.

R.I.P.


RENDTÁRSA ÍGY ÍR RÓLA:

Béky Gellért atyát 1944-ben ismertem meg. Egy évvel előttem lépett be a jezsuita rendbe. Egy esztendőn keresztül vészeltük át közösen a háború viharait, és éltük meg a későbbi nélkülözéseket, amelyek szorosan egybeforrt közösséggé gyúrtak össze minket, novíciusokat. A háború után Szegeden kezdtük meg tanulmányainkat a rendi hittudományi főiskolánkon, de az egyre erősödő egyházüldözés miatt nemsokára külföldre kényszerültünk.

Akkoriban a Jézus Társasága fel akarta erősíteni japán misszióját, és a külföldre került magyar jezsuita papnövendékek közül többen is jelentkeztünk erre a feladatra. Gellért előttem érkezett Japánba, úgyhogy amikor 1956-ban, ötvennapos hajóutazás után én is partra szálltam a felkelő nap országában, már ő fogadott szeretettel a jokohamai kikötőnél.

Béky Gellért az ószakai katolikus egyetemen tanított teológiát, és keresett lelkigyakorlat-vezető lett. Nagy beleérzéssel tette magáévá a japán kultúrát, és mélyen átélte a távol-keleti emberek lelkivilágát. Japánban való tartózkodását megszakítva az innsbrucki egyetemen szerzett filozófiai doktorátust: német nyelven írt – később könyv alakban is kiadott – doktori disszertációja a taoizmusról szól.

Több kötete jelent meg japán nyelven is. Költői lelkének finomságával és az emberek iránti mély szimpátiával közeledik minden témához. Könyveit olvasva az ember úgy érzi, egy tisztán folydogáló hegyi patak csobogását hallgatja. Nagy tisztelettel viseltetik a keleti vallások értékei iránt, ugyanakkor mély hittel kötődik Jézus Krisztushoz, minden ember üdvözítőjéhez.

Gellért atya több mint nyolc éve újra Magyarországon szolgál. Nem egy műve látott napvilágot magyar nyelven is, és az olvasók biztosan örömmel forgatják majd most megjelenő könyvét. Így egy arra hivatott tolmács segítségével jól megismerhetnek egy nagyon más, de nagyon szép világot, és saját lelki életük számára is sokat meríthetnek művéből.

P. Nemeshegyi Péter SJ

Frissítve: 2016. augusztus 15.