Elhunyt P. Ugrin Béla SJ

2011. szeptember 25-én hajnali fél kettőkor a hamiltoni Szent Erzsébet Villában, a szobájában, érte imádkozó emberek jelenlétében elhunyt P. Ugrin Béla SJ. 1919. május 22-én született, a jezsuita rendbe 1937-ben lépett be, 1948-ban szentelték pappá, 1976-ben ünnepélyes végső fogadalmat tett. A betegek kenetét pár nappal korábban fölvette Kish Gábor SJ szolgálatával. Nyugodjék békében. Imádságok, szentmisék érte legyenek szent szokásaink szerint.

Béla atya Endrődön született (ma Gyomaendrőd a Körös-Maros Nemzeti Park területén). A budapesti (Zugliget) Manrézában végezte a noviciátust és retorikát, majd 1941-43 között Kassán filozófiát hallgatott. 1944-ben Szatmáron volt magiszter. 1946-49 között Szegeden teológiát tanult. 1949-ben hagyta el Magyarországot. Münchenben ifjúsági lelkész volt a magyar menekültek között. Utolsó képzését, a terciát Münsterben kapta 1952-ben. Utána Kanadába küldték. Courtlandon kezdte el papi munkáját a magyarok között, Cser László volt kínai jezsuita misszionárius és költő plébánossága alatt. Ugyanitt plébános lett 1953 és 1966 között. 1967-68-ban Londonban (Ontario, Kanada) tanult az Isteni Ige Intézetben, majd egy évet Torontóban volt káplán. 1969-71 között ismét Londonban  lelkipásztorkodik. 1972-1994 között Vancouverben plébános, majd a hamiltoni Szent Erzsébet Otthonba vonult nyugdíjasként. Itt dr. Henkey Károly mellett kisegítő lelkipásztor, Henkey atya halála után pedig az otthon lelkipásztora. Ha gyenge egészsége engedte és szükség volt rá, a hamiltoni magyar plébánián is kisegített. Évek óta ismert volt rákos betegsége, amit türelemmel és Istennek ajánlva viselt mindannyiunk javára. Utolsó napjait tudatosan élte, igyekezett rendezni, amit tudott. Halála előtt pár nappal a torontói magyar jezsuiták és dr. Forbáth Péter (a jezsuiták házi orvosa) jelenlétében mindenkitől bocsánatot kért, az épületes jezsuita hagyomány szellemében. A halála előtt óráktól fogva hívő hamiltoniak állandó imaszolgálatot végeztek ágya mellett és egy jezsuita papi áldásával indult számadásra az Univerzum irgalmas Ura elé.
Emlékképén Loyolai Szent Ignáctól a következő imádság olvasható:

Vedd, Uram, és fogadd el minden szabadságomat, emlékezetemet, értelmemet és egész akaratomat, mindenemet, amim van és amivel rendelkezem. Te adtad nekem mindezt; Neked, Uram, adom mindezt vissza. Mindenem a tiéd, akaratod szerint rendelkezzél velük. Add nekem csupán a te szeretetedet és kegyelmedet,
és ez nekem elég.

Koporsós gyászmiséje 2011. szept. 28-án, szerdán délelőtt 10.30-kor lesz a Hamiltoni Szent Erzsébet Villa templomában (St. Elizabeth Villa, 391 Rymal Rd. West, Hamilton). Hamvai elhelyezésére a courtlandi magyar temetőben november elején kerül sor.

Nyugodjék békességben – R.I.P.

P. Sajgó Szabolcs SJ

Frissítve: 2016. augusztus 15.