Elkészült a jezsuita névtár

Szilas László SJ (1927–2012) a magyar jezsuiták azon generációjához tartozott, aki életének és működésének nagy részét emigrációban volt kénytelen tölteni a kommunista üldöztetés miatt. A külföldre menekült magyar jezsuiták azonban tevékenyen töltötték ezeket az évtizedeket, így Szilas László is 1963-tól négy évtizeden át volt a római jezsuita Történeti Intézet tagja és igazgatója, egyháztörténészek nemzedékeit tanította, mindemellett pedig hatalmas kutatói életművet hagyott hátra a jezsuita rend 1773 előtti magyarországi történetére vonatkozólag. Polgár László SJ és Lukács László SJ mellett a „római magyar iskola” pillére volt.

A névtár elekronikusan is elérhető: http://jezsuita.hu/nevtar

Frissítve: 2016. július 26.