Erdő Péter nyitotta meg a Szent Ignác-emlékévet

A Szent Ignác-emlékév nyitányaként Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek mutatott be ünnepi szentmisét május 20-án Budapesten a Jézus Szíve-templomban. A szertartáshoz kapcsolódva a Párbeszéd Házában többek közt egy animációs rövidfilmet vetítettek Szent Ignác életéről, majd bemutatták a Zarándokzsebkönyv – 100 lépés Loyolai Szent Ignáccal című kötetet is. Kőrössy László tudósítása a Magyar Kurírból. Fotók: Hegedüs Márton.

A jezsuita rend ünnepi évet hirdetett az alapítója, Szent Ignác megtérését, vagyis életrendezését elindító sebesülés 500. évfordulójára. A május 20-án kezdődő eseménysorozat 2022. július 31-én ér véget, és magában foglalja a rendalapító – 1622. március 12-én történt – szentté avatásának 400. évfordulóját is. A magyar rendtartomány az esztendő mottójául a következő mondatot választotta: „Megtalálni Istent mindenben”. Az emlékév nyitányaként Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek mutatott be ünnepi szentmisét május 20-án Budapesten a Jézus Szíve-templomban.

A mise elején Vízi Elemér jezsuita tartományfőnök köszöntötte a jelen lévőket és a szertartásba online bekapcsolódókat, többek közt a miskolci, a szegedi, a marosvásárhelyi, a szatmárnémeti, a törökkanizsai, s a torontói közösségeket (Püspökszentlászlón május 21-én ünnepelnek), valamint a Szent Ignác-i lelkiségű szerzetesi közösségek képviselőit. A tartományfőnök megemlítette, hogy a jezsuita generális Pamplonában tart ünnepi szentmisét az emlékév kezdetén.

Vízi Elemér emlékeztette a jelenlévőket Szent Ignác életének arra a fordulópontjára, amikor megsebesült. Mint mondta, a szent egész életében sánta maradt, mégis zarándokká vált: annak is tekintette magát, és nem olyan embernek, aki már beérkezett. Az ő lelki útja az, amiből élünk, s amelyet másoknak is felkínálunk, tette hozzá a tartományfőnök.

Az alábbiakban részleteket közlünk Erdő Péter bíboros homíliájából.

*

„A mai szentmisével ünnepélyesen elkezdjük a Loyolai Szent Ignác emlékének szentelt évet. Az ő hitének radikalizmusa a gondviselés válasza volt a reformáció korának nagy kihívására. Az általa alapított Társaság pedig szellemi és lelkipásztori értelemben meghaladottá tette azt a problémafelvetést, ami az első reformátorok körül kipattant vitákban sok hívő ember megzavart.

(…) Isten kegyelme a keresztény élet legfőbb erőforrása. Ezért amikor életünket, egyéni és közösségi életünket tervezzük, kérni kell Isten kegyelmét, reménykedni kell kegyelmében, de tervszerűen építkezni és komolyan fáradozni is kell abban a biztos tudatban, hogy emberé a munka, Istené az áldás.

Az áldás pedig a magyarországi jezsuiták történetért is végigkísérte. Már a török időkben mutatkoztak szellemi, kulturális és lelkipásztori munkásságuk eredményei. Az első nyomtatásban fennmaradt katolikus bibliafordítástól Pázmány Péter alapvető teológiai munkáin keresztül a jezsuita iskolákig, amelyek egész rendszert alkottak.

A hazai jezsuita iskolarendszer csúcsán pedig az egyetlen tartósan fennmaradó magyar egyetem, a Nagyszombati Egyetem helyezkedett el. Elnevezése mutatta különleges státuszát: Universitas Archiepiscopalis Societatis Iesu.

A rend munkássága biztosította, hogy az egyetlen magyar egyetem valóban katolikus jellegű volt. Csak a rend feloszlatása után vette át az egyetemet az állam, attól kezdve kérdőjelezték meg szellemiségét és identitását (a korszak Mária Terézia uralkodásának vége, ami után a jozefinizmus kora következett).

Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve emlékezzünk a XIX-XX. században megújuló hazai jezsuita életre is, amelynek a katolikus megújulás hazánkban ekkor is sokat köszönhetett.

Adja Isten, hogy a rend szolgálatát ma is a Krisztus ügyének való teljes odaadás jellemeze, munkáját kísérje Isten áldása mindannyiunk javára.”

*

A szentmise után Erdő Péter megáldotta a Párbeszéd Házának udvaránál újonnan létesült felvonót, majd az ünneplőknek bemutatták a Zarándokzsebkönyv – 100 lépés Loyolai Szent Ignáccal című egyedi formátumú kötetet. A fiatal felnőtteknek szóló kiadvány száz ignáci idézettel, a hozzájuk fűzött reflexiós kérdésekkel vezeti be olvasóit a jezsuita spiritualitásba.

Az ünnep alkalmával a továbbiakban a résztvevők a holland jezsuiták alábbi rövidfilmjét tekinthették meg Szent Ignác életéről.

Frissítve: 2021. augusztus 01.