Észtország első szentje lehet a kommunizmus mártír áldozata, Eduard Profittlich jezsuita

Eduard Profittlich a Bonntól délre fekvő Grafschaft bei Ahrweiler városában született 1890-ben, tíz gyermek közül a nyolcadikként. Linz am Rhein városában 1912-ben érettségizett, majd csatlakozni szeretett volna a jezsuitákhoz, ám szándékát a szülei ellenezték. Így először elment a Trier-i szemináriumba, de 1913. április 11-én édesapja és édesanyja beleegyezésével belépett a Jézus Társasága noviciátusába. Az első világháború idején betegápoló és műtőssegéd volt.  1922. augusztus 27-én a hollandiai Valkenburgban szentelték pappá. Még ugyanebben az évben a pápa átadta a Vatikán Keleti Intézetét a jezsuitáknak, és Profittlich oroszországi misszióra jelentkezett. Krakkóban filozófiát és teológiát tanult, de ezek után – az oroszországi fejlemények miatt – nem mehetett el. Ehelyett a lengyelországi Opole-ban dolgozott 1925 és 1928 között mint népmisszionárius, lelkigyakorlat-vezető és prédikátor. 1928-ban Hamburgba került, ahol a lengyelek lelkipásztora lett. Odaadásának köszönhetően rövid idő alatt széleskörű megbecsültségre tett szert, ezért nem is volt meglepő, hogy 1930-ban Tallinban a Szent Péter és Pál templom plébánosává nevezték ki.

Közel háromszáz év szünet után 1923-ban érkeztek vissza az első jezsuiták Észtországba. Profittlich 1931-ben Észtország apostoli adminisztrátora (egyházi vezetője) lett. A többnyire evangélikus népesség figyelmét gyorsan felkeltették a jezsuiták, különösen havonta megjelenő lelkiségi lapjuk, a Kiriku Elu (Egyházi Élet). Profittlich öt új plébániát hozott létre. Segítséget is kapott: 1941-ig 17 jezsuita érkezett az országba, ezen kívül kapucinusok és szerzetesnők is.  Különös figyelmet szenteltek a fiatalság nevelésének, Profittlich öt nyelven tanított hittant, gyerekotthont és fiúkollégiumot alapított, ahová szívesen küldték a nem katolikus családok is a fiaikat.

Különféle diplomáciai erőfeszítések eredményeképp Profittlichs 1935-ben Tallinban püspökséget hozott létre, ahová őt nevezték ki érseknek. 1936. december 27-én szentelték püspökké. Pont abban az időben, amikor a világ színpadán megjelent Hitler és Sztálin.

A szovjet egyházellenes törvények Észtországra is kiterjedtek. Profittlich, aki 1935 óta az észtországi állampolgársággal rendelkezett, a német nagykövetség segítségével visszatérhetett volna Németországba. XII. Pius pápa meghagyta neki a döntési szabadságot, hogy elhagyja-e Észtországot, vagy életét kockáztatva ott marad a híveivel. És ő döntött: marad. 1941. június 21-én vették őrizetbe kémkedés gyanújával. 1942. február 22-én a hírhedt szovjet kirovi börtönben hunyt el. Perének aktái 1991 után hozzáférhetővé váltak. Abban áll egy bejegyzés, miszerint rehabilitálni kell, mert semmiben nem találták bűnösnek. Az is kiderül, hogy megbocsátott a kínzóinak. A hivatalos közlés szerint kimerülésben halt meg, ami az akkori olvasat szerint egyet jelentett azzal, hogy kivégezték.

Forrás: https://www.jesuiten.org/news/estland-deutscher-maertyrer-auf-dem-weg-zur-seligsprechung/

Frissítve: 2019. május 08.