Felajánló imádságok

Jézus az egész életét a mennyei Atyának ajánlotta. Az Ő felajánlásába kapcsolódunk bele életünk minden kicsi és nagy pillanatával. A felajánlásban mindenünket Vele egyesítjük, és Őt magát és szeretetét kapjuk cserébe.

Napi felajánlásunk bekapcsolódik Jézus nagy felajánlásában és önátadásában, amit az eukarisztiában ünnepelünk.

Az Imaapostolság felajánló imádsága 1. változat:  

Atyám, felajánlom Neked mai napomat, imáimat, gondolataimat, szavaimat, tetteimet és szenvedésemet Fiaddal Jézus Krisztussal egységben, aki az Eucharisztiában folyamatosan felajánlja magát a világ üdvösségéért. Legyen a Jézust vezető Szentlélek az én vezetőm és erőm ma egész nap, hogy tanúságot tehessek szeretetedről. Mariával, Urunk és az Egyház édesanyjával a Szentatya e havi imaszándékáért is imádkozom: (itt felidézzük a havi imaszándékot)

Az Imaapostolság felajánló imádsága 2. változat:  

Irgalmas Atyám, köszönöm, hogy jelen vagy mindenbennapi életünk során. Segíts, hogy együttműködhessek Veled egy egységesebb világ építésében. Ezen a világot átölelő imahálózaton a pápa szándékára imádkozva felajánlom neked napomat az Egyházért és a komoly kihívásokért, melyekkel küzd az emberiség.

Az Imaapostolság felajánló imádsága 3. változat:  

Atyám, köszönöm végtelen szeretetedet, irgalmadat irántam és az egész világ iránt. Köszönöm, hogy gyermeked és Fiad barátja lehetek. Köszönöm, hogy élek és …. Jézusom, Szíved végtelen szeretetére és irgalmára bízom önmagam, egész napom találkozásait, munkáit, örömeit és nehézségeit. Jézus, bízom benned! Szentlelked vezessen és töltsön el. Mária, oltalmadra bízom magam, és veled imádkozom a Szentatya e havi szándékáért….

Az Imaapostolság felajánló imádsága 4. változat:  

Itt vagyok Atyám. Tudom, hogy Te mindig velem vagy. Önmagamat Fiadra, Jézusra bízom, aki minden nap önmagát adja értünk az Eucharisztiában. Szentlelked erősítsen engem, hogy az Evangéliumot tudjam élni mindenben, amit mondok vagy teszek a mai napon. Neked adom a mai napot, minden munkát, találkozást, imádságot, örömet és szenvedést, mindent. Máriával, az Egyház édesanyjával imádkozom az Egyház küldetésért, és a Pápa e havi imaszándékáért.

Loyolai Szent Ignác felajánló imája:

Vedd Uram, és fogadd el teljes szabadságom, emlékezetem, értelmem és egész akaratom, mindenem amim van és amivel rendelkezem. Te adtad mindezt, Neked, Uram, visszaadom. Minden a Tiéd, rendelkezzél vele egészen akaratod szerint. Add nekem szereteted és kegyelmed, mert ez nekem elég.

Lisieux-i Szent Teréz felajánló imája

Istenem! Felajánlom neked a mai nap miden cselekvését a szándékokért (ford. havi imaszándékok) és Jézus Szent Szívének dicsőségére. Vágyom arra, hogy minden szívverésem, gondolatom, a legkisebb munkám is megszentelődjön, azáltal hogy egyesül az Ő végtelen érdemeivel, és kívánom, hogy jóvátegyem bűneimet az Ő irgalmas szeretetének tűzhelyébe dobván őket.

Istenem! Kérem magam számára és azok számára, akik kedvesek nekem: a kegyelmet, hogy tökéletesen teljesítsük szent akaratodat, Irántad való szeretetből fogadjuk el e mulandó élet örömeit és szomorúságait, hogy majd egy napon mindnyájan együtt lehessünk a mennyben mindörökre. Amen.

Forrás: http://www.ourcatholicprayers.com/prayers-of-st-therese.html

További felajánló imák:

http://popesprayerusa.net/daily-offering-prayers/

Frissítve: 2022. február 23.