Ferenc – a Meglepetés-Pápa

Imával és mély reménnyel tekintünk Ferenc pápa szolgálata elé. Köszönjük azoknak, akik a választás estéjén kifejezték jókívánságukat – bár ezt inkább a Szentléleknek tegyék meg, aki láthatólag megint tudott meglepetést okozni!

Meglepetés a Lélek erejével

ferenc_papa2Valóban meglepetés P. Jorge Mario Bergoglio bíboros pápává választása, aki nem számított az „esélyesek” közé. A Lélek megint szembement „sokat-tudó-elemzők” véleményével: nem európai, nem facebookozó médiaember, „csak” lelkipásztor: több mint ezer éve ő az első Európán kívüli katolikus egyházfő, az első amerikai. A mostani viszonylag gyors pápaválasztás volt, annak ellenére, hogy a pápai szolgálatra nem volt olyan jelölt, akit egyértelmű esélyesként emlegettek volna. Azt azonban lehet sejteni, hogy nyolc éve Bergoglio volt az, aki a konklávén az első körben sok szavazatot kapott, de visszalépett Ratzinger bíboros javára.

A jezsuita

Ferenc az első jezsuita pápa. Külön érdekesség, hogy ő volt az egyetlen jezsuita a jelenlegi konklávéban, de a választó bíborosok fele jezsuita egyetemeken tanult. P. Bergoglio 1936-ban Buenos Airesben egyszerű, olasz származású vasúti munkás családba született. Kémiai egyetemi tanulmányai befejezte után, 1958-ban lépett a jezsuita rendbe, ahol tanulmányai után tanított középiskolában, majd novícius mester, teológia professzor, egyetemi rektor lett, miközben környezetének ismert lelki vezetőjévé vált. Provinciális működése után újra visszatért a középiskolai tanításhoz. Jó volt látni, amint a megválasztását követően kilépett a balkonra és imáinkat kérte.

A valós-életben-élő főpásztor 1992-ben lett segédpüspök Buenos Aires-ben, ahol különösen is a katolikus egyetemmel, papi lelki vezetéssel való foglalkozással és prédikációival vált ismertté. 1998-ban lett Buenos Aires érseke. Új plébániákat teremtett, újraformálta az érseki adminisztrációt, pro-life kezdeményezéseket vezet, új lelkipásztori programot indított be például az elváltak számára. Társelnökként vezette a 2001. évi római Püspöki Szinódust. Könyveket írt lelkiségről és meditációról és az abortusz ismert ellenzője. Főpásztorként gyakran beszélt nyíltan az országát érintő gazdasági, társadalmi és szociális problémákról, nagy hangsúlyt fektetve a társadalmi igazságosságra, tudatosan hangsúlyozva az Evangélium üzenetének társadalmi jelentőségét. Városának sok szociális konfliktusában volt segítő mediátor. Egyházmegyéjében máig „Jorge atyának” szólítják.

Egy kiengesztelődést kereső szerzetes

Jorge Mario Bergoglionak Argentínában a katonai junta vége felé, egy nagyon nehéz időszakában kellett összetartani provinciálisként a közösségét. A diktatúra bukása után, egy meghasonlott, szétesett társadalomban dolgozott a kiengesztelődésért és a megbékélésért. Az argentin püspöki kar elnökeként az ő nevéhez kapcsolódik a nemzeti megbékélést szolgáló bocsánatkérés mindazon helyzetekért, amikor az egyház nem állt ki az elnyomatás idején az üldözöttekért.

Alázatos ember – egyszerűség és a szegények melletti kiállás

Bergoglio ismerten puritán életet él: kiköltözött a püspöki palotából egy egyszerű házba, lemondott a püspöki sofőrös kocsiról és tömegközlekedéssel jár. Reméljük, hogy egy egyszerű pápai stílust meghonosító ember lesz, akinek fontos a szociális igazságosság.

Egy Délről jött ember

Ferenc megválasztása talán a leginkább katolikus kontinensnek szól. Várakozás a tekintetben, hogy az eddigieknél jobban meg tudja az Egyház szólítani a déli félteke keresztényeit.

Bár Európát kiválóan ismeri, hiszen Németországban doktorált, a „periférián” élte meg az Egyházat. Ez azért fontos, mert a mai kor egyik egyházi kihívása az evangélium helyi kultúráknak történő megfelelő átadása. Ebben a jezsuiták már régóta úttörő szerepet játszottak, hiszen az “inkulturáció” bevezetése is a nevükhöz fűződik, amely az evangélium “helyi kultúrába való belegyökereztetését” jelenti, saját hagyományban megszólítva a helyi közösségeket. Ennek a munkának pedig mihamarabb teret kell adni, mert a kereszténység növekedése miatt a súlypont délre került. Természetesen az inkulturáció kihívása és lehetősége ránk és a mi kultúránkra is érvényes.

Egy sokoldalú személy

1998-ben lett bíboros, és a Vatikán több kongregációjában is tevékenykedett. Érdekesség és sokoldalúságát mutatja, hogy ő a helyi keleti rítusú egyház püspöke is. Személye jelentheti azt is, hogy most nem egyetlen terület ismerőjét akarták megválasztani a pápai tisztségre, hanem egy sokoldalú embert. Nagy jelentősége lehet Bergoglio lelki vezetői múltjának, szociális érzékenységének, illetve annak, hogy komoly vatikáni tapasztalata van, mert az új pápának nagyon jól kell ismerni az adminisztráció vezetését is, ami az utóbbi évszázadban sokak szerint túl naggyá nőtt. Pápaként magában egyesítheti majd az előző pápák erényeit, a teológiai tudást és a lelkipásztori nyitottságot, lelki mélységet. Ferenc pápát nem lehet könnyen egy „irányzathoz” besorolni. Elismerten sokat tett a dél-amerikai egyház modernizációjáért, a kiengesztelődés és az újjáépítés embere, akinek sok hidat kell felépítenie új szolgálatában is.

“Most szeretnék áldást osztani, de egy szívességre kérlek benneteket. Mielőtt a püspök megáldaná a népet, én arra kérlek benneteket, imádkozzatok Istenhez, hogy áldja meg a püspökötöket” – mondta a Szent Péter téren összegyűlt hívek előtt az új egyházfő.

Imádkozzunk érte és péteri szolgálatáért!

Forrai Tamás Gergely SJ

 

Forrai Tamás Gergely SJ sajtónyilatkozata a pápaválasztásról

 

Frissítve: 2016. július 29.