Ferenc pápa levele Adolfo Nicolás jezsuita generálisnak

„Nagy örömmel vettem kézhez udvarias levelét, amelyet saját és a Jézus Társasága nevében írt abból az alkalomból, hogy megválasztottak Péter utódának. Levelében arról tájékoztat, hogy imádkozik személyemért és apostoli szolgálatomért, valamint kifejezi azt a kívánságát, hogy rendíthetetlenül tovább kívánja szolgálni az Egyházat és Krisztus helytartóját Loyolai Szent Ignác szabályai szerint” – írja levelében a Szentatya.

Ferenc pápa köszönetet mond a nagyrabecsülés és a lelki közelség jeleiért, amelyeket örömmel viszonoz. Arra kéri az Urat, hogy világosítson meg és kísérjen el útján minden jezsuitát, hogy kapott karizmájukhoz hűen és a szeretett rend szentjeinek nyomában lelkipásztori tevékenységükkel, de mindenekelőtt maradéktalanul az Egyház szolgálatának szentelt életük tanúságtételével Krisztus Jegyesei lehessenek, evangéliumi kovász a világ számára, szüntelenül keresve Isten dicsőségét és a lelkek javát.

Ferenc pápa ezekkel az érzésekkel kér minden jezsuitát, hogy imádkozzon személyéért. Rábízza magát Szűz Mária, mennyei Anyánk szerető oltalmára, miközben a bőséges isteni kegyelem zálogaként különleges szeretettel adja apostoli áldását mindazokra, akik együttműködnek a Jézus Társaságával, élvezik jótékonysági műveiket és osztoznak lelkiségükben.

ferenc_nicolas

 

Frissítve: 2016. július 29.