Fókuszban a gyermek

Az EFOP-1.4.5-20-2020-00001 azonosító számú „Fókuszban a gyermek” projekt (továbbiakban: projekt, program) célja a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII.5.) Kormányhatározatban meghatározott és a Kormány által kijelölésre kerülő leghátrányosabb helyzetű településeken élő gyermekek esélyeinek növelése, életkörülményeinek javítása, a szegénység gyermekekre mért hatásainak mérséklése, amelyet helyben elérhető, intenzív, komplex szociális munkával, családkíséréssel és a projekt keretében megvalósuló tevékenységek szakmai-módszertani támogatásával biztosít.

A program végrehajtására 18 tagból álló Konzorcium tagjaként vállalt szerepet a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya (JTMR) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület mint konzorciumi vezető irányításával Arlón, a projektbe bevont 66 település egyikén.

A program 100%-os támogatási intenzitással 2021.01.01-2022.12.31. között 5 milliárd Ft összegből valósul meg, ebből a JTMR konzorciumi partnerként 81.516.611 Ft támogatásban részesül.

Tevékenységeink Arlón

A „Koragyermekkor intenzív szociális kísérése és a gyermekek esélynövelésének komplex támogatása” programelem „Első 1000 nap és Védőnő+ programcsomag megvalósítása” c. tevékenység komplex szociális családkísérést, a szülői kompetenciák kialakítását és megerősítését, valamint a korai mozgásfejlődést támogató foglalkozásokat, szolgáltatásokat tartalmaz. A védőnők munkáját és a gyermekek egészséges fejlődését különböző eszközökkel segíti.

Az „Élet- és lakhatási körülmények javítása” programelem „Lakhatási körülmények fejlesztését szolgáló programja” a lakhatási körülmények műszaki biztonságának megteremtését és a lakások komfortfokozatának javítását célozza lakókörnyezet rendezéssel, rágcsáló- és rovarirtással, fűtött helyiség, áramvételi pont, vízvételi lehetőségek kialakításával, mosdóhelyiségek kialakításának előkészítésével és alapvető bútorok beszerzésével.

„A Krízisalap létrehozása a családok krízishelyzetének megoldása érdekében” programelem krízis esetén azonnali támogatást nyújtó pénzalapot, eszközöket, szolgáltatásokat biztosít a családok számára. Természeti katasztrófák esetén a kríziscsomag része az épületek javításához, újraépítéséhez szükséges építőanyag.

Frissítve: 2021. február 04.