Hálaadó szentmisét tartottak a jezsuiták jótevőiért

December 3-án, Xavéri Szent Ferenc ünnepén a rendtartomány ökonómusa és forrásfejlesztési vezetője, András Attila SJ köszöntötte a budapesti Jézus Szíve-templomban jelenlévő és az online téren keresztül bekapcsolódó híveket. A hagyomány szerint ő is Peter Hans Kolvenbach SJ, a jezsuita rend egykori általános rendfőnökének gondolatait idézte: „A Jézus Társasága története a jótevőink története”.

András Attila megerősítette, hogy Kolvenbach atya szavai igazak, hisz nap mint nap tapasztaljuk, hogy nagyon sokan különböző módon segítik szolgálatainkat. Köszöntőjében megemlékezett Xavéri Szent Ferencről, aki Szent Ignác talán legjobb barátja volt, és akit nagy bizalommal küldött a távol-keleti missziókba. A magyar rendtartományban is fontos a szent, hiszen a Sodrás utcai közösség és a miskolci jezsuita gimnázium fiúkollégiuma is az ő nevét viseli.

Az ökonómus beszélt arról is, hogy személyesen is kötődik Xavéri Szent Ferenchez, a távol-keleti tanulmányai kihívásokkal teli időszakában sokszor imádkozott hozzá. A szentmisével a 2019-ben elindított kezdeményezést folytattuk, s egyúttal a több helyszínen – Miskolcon, Marosvásárhelyen, Szegeden és Torontóban – bemutatott misékkel imaláncot alkottunk.

A szentmise kezdetén az ökonómus a hála szíveket megnyitó jellegére irányította a figyelmet, és két kérdést intézett a hívekhez:

  1. A mai napon, most miért vagyok hálás? Miért tudok hálát adni?
  2. Most akadályoz-e valami a hálaadásban?

Attila atya prédikációjában emlékeztetett, hogy Szent Ignác nyomdokain haladva fejezzük ki hálánkat a minket támogató közösségért. A hála már Szent Ignác életének is fontos része volt, zarándokútján járva rádöbbent arra, hogy mennyire a Jóisten és mindazoknak az embereknek a szeretetére van utalva, akiktől kért és kapott támogatást.

Az ökonómus több területet és konkrét dolgot is kiemelt, amiért az egész rendtartomány nevében köszönetet mondott. Gondolatait tömörítve a prédikációból idézzük.

„Hála és köszönet az időért.  Ha valaki időt ad valakinek, az a legfontosabbat adja számára. Ha egy ügyöre rengeteg időt áldozunk, az fontos számunkra. A veletek együtt eltöltött minőségi idő, nekünk, jezsuiták számára azt mutatja meg, hogy érdemes a nehézségek ellenére tovább csinálni, hogy nem céltalanul bolyongunk a világban. A Jóisten szeretete összegyűjtött minket. Veletek együtt újra és újra emlékezünk a célunkra, a lelkek szolgálatára.

Hála és köszönet a visszajelzésekért és féltő kritikáért, amelyeket meg mertek fogalmazni velünk szemben, amelyekben bátorítotok bennünket.  Ez előbbre visz. Ha valaki csak szépet és jót mer mondani, az azt jelenti, hogy a kapcsolat annyira megromlott már köztünk, hogy a kritikát nem bírja el, vagy a kapcsolat nem mélyült el annyira, hogy képes legyen elviselni azt.

Hála és köszönet az imáért. Az ima teszi lehetővé, hogy előre haladjunk, ez az előrehaladás mozgatórugója. Ha a mindennapi életben ki tudunk tartani az imában, és szüntelenül tudunk imádkozni, akkor abba az ignáci tapasztalatba kapcsolódunk be, hogy az Isten szeretete átszövi a világot. Nekünk, jezsuitáknak fontos, hogy imádkozzatok értünk!

Hála és köszönet, hogy belevetitek magatokat a feladatokba, talentumokkal segítetek bennünket, például szakmai tanácsot, professzionális tudást, kapcsolatokat biztosítok nekünk.

Hála és köszönet a pénzbeli adományokért, amelyekkel megajándékoztok bennünket, a magyar rendtartományt támogatjátok, köszönjük a bizalmat. Ezzel is biztosítotok minket, hogy amire kérünk, az számotokra is fontos. Nemcsak mi gondolunk egy-egy célt fontosnak, hanem ti is!

Kérem a Jóistent, hogy százszorosan adja vissza nektek azt az imát, időt, szeretetet, amit ránk fordítotok!”

A szentmise teljes prédikációja elérhető a linken.

A szentmise könyörgéseiben az alábbi imával kértük a Jóisten támogatását jótevőink életére:
Köszönjük, Urunk, jótevőinket, barátainkat, követőinket, akik anyagi támogatással, önkéntes munkával, imádsággal, jó szóval vagy más módon járulnak hozzá küldetésünk teljesítéséhez. Segíts minket, hogy együttműködésünkkel továbbra is a te dicsőségedet szolgálhassuk, jótevőinket pedig áldd meg nagylelkűségükért!
Ezúton is köszönjük minden barátunknak, támogatónknak, hogy személyesen vagy online kapcsolódtok a hálaadás „imalánchoz”. Áldott adventi készületet kívánunk!
Jacsó Annamária
forrásfejlesztő

 

 

Frissítve: 2021. december 07.