Hám János Iskolalelkészség, Szatmárnémeti

Keresztény erényekből fakadó életre nevelünk

Pázmány Péter megbízásából 1634-ben telepedtek le a városban a jezsuiták, majd az 1850-es években Hám János püspök hívta őket vissza, hogy vezessék a gimnáziumot és az 1909-es átépítése után Jézus Szíve nevére felszentelt Kálváriatemplomot. A harmadik indulás éve 2011; ekkortól a magyar provincia a román jezsuita régió szerzeteseivel közösen látja el a román, német és magyar nyelvű iskolai, szociális és lelkipásztori szolgálatot.

Iskolalelkész:
Pakot Géza SJ

Cím:
str. 1 Decembrie 1918 2 Satu Mare 4

Honlap:
hamjanos.ro/hu

Frissítve: 2022. október 12.