Helytállás az egyházellenes forradalomban: boldoggá avatták a meggyilkolt ecuadori jezsuitát

Fr Emilio Moscoso SJ-t november 16-án avatták boldoggá az ecuadori Riobambában, ahol 1897. május 4-én tett végső tanúságot hitéről.

A jezsuita generális, Arturo Sousa SJ november 8-án az egész Jézus Társaságának küldött levelében dicsérte Emilio Moscoso életét és bátor mártíromságát: „Mély odaadását az Eucharisztia és Szűz Mária felé; tanulságtételét a szegénységről és az engedelmességről, amit hűségesen teljesített napi kötelezettségei során; napjainak egyszerű és rendezett közösségi életét; bátorságát a hit és az egyház védelmében; kitartó szolidaritását Riobamba polgáraival, gondoskodását bebörtönzött jezsuita társairól, visszatérését a kollégiumba, jezsuita életének helyszínére, hogy osztozzon közösségének sorsában.”

Emilio Moscoso 1846. április 21-én született Ecuadorban, Cuencában, mélyen katolikus környezetben. Tizennyolc éves korában belépett a jezsuita noviciátusba, és Quitóban humán tudományokat és filozófiát tanult. Kollégiumokban tanított, majd 1876-ban szentelték pappá. 1878-ban a spanyolországi Manresába küldték, hogy elvégezze a jezsuita képzés utolsó szakaszát, a terciát. Itt a Szent Ignác-i lelkiség forrásaival, a Lelkigyakorlatokkal és a Társaság hagyományaival foglalkozott.

1879-ben visszatért Latin-Amerikába, Peruba. A limai Colegio de la Inmaculadában szolgált 1882-ig, majd Ecuadorba, Quitóba került. 1889-ben újból Riobambában találjuk, ahol a Néri Szent Fülöp Kollégiumban tanított. 1893-ban nevezték ki a főiskola rektorának és jezsuita közössége elöljárójának.

Az 1895-es liberális forradalom, amely korlátozta az ecuadori katolikus egyház működését, a frontvonalba vitte a jezsuitákat az egyház védelmében. A rezsim nyomása alatt az lett volna az egyszerű megoldás, ha bezárják a kollégiumot és elhagyják a várost, de Fr Moscoso és társai szilárdan elkötelezték magukat amellett, hogy Riobamba ifjúságát szolgálják, aminek következtében 1897. május 2-án bebörtönözték őket. Fr Moscoso nagyszerűen tartotta a lelket társaiban, ebben a fenyegető helyzetben is. A börtönből való szabadulása közben megpróbálta megnyugtatni a jezsuiták letartóztatása ellen tiltakozó dühös tömeget, és fáradhatatlanul törekedett a még börtönben maradt társai kiszabadítására.

Két nappal azután, a május 4-i hajnalon, egy lázadó csoport támadása közben a kormány erői a kollégium kápolnájában megpróbálták meggyalázni az Eucharisztiát. Eközben Fr Moscoso a szobájában imádkozott, térdelt a feszület előtt, rózsafüzérrel a kezében, amikor két tiszt agyonlőtte.  Riobamba emberei tiltakoztak az Eucharisztia meggyalázása és a szeretett Fr Moscoso meggyilkolása miatt.

„Sok év tanítás és imaapostolkodás után Emilio Moscosonak szembe kellett néznie az üldözéssel” – írta levelében Arturo Sosa. „Azt szeretném, hogy mindannyian, akiket az Eucharisztia úgy megerősít, mint Fr Mosorscot, mi is legyünk szolidárisak azokkal, akik konfliktusok közepette élnek, különös tekintettel a társadalom legsebezhetőbb és legelhanyagoltabb helyzetben lévő tagjaival.”

Frissítve: 2019. november 18.