Hírek a Társaságból

A Jézus Társasága tavaszi nemzetközi híreiből Koronkai Zoltán SJ válogatott.

Új tercia instruktor Dublinban

2006-ban nyílt meg Dublinban az európai jezsuita konferencia harmadik probációs (tercia) központja. Az első instruktor Jan van de Poll (ELC) és Joseph Dargan (HIB) voltak. Joseph Dargan 2014-ben elhunyt, helyét Paul Pace (EUM) vette át. A Manresa lelkiségi központban működő tercia programot Jan van de Poll dolgozta ki és vezette az elmúlt 12 évben. Feladatát szeptembertől a brit provinciához tartozó Tom McGuinness veszi át, aki eddigi jezsuita szolgálatának nagy részét lelkigyakorlatos munkában töltötte és már eddig is tagja volt a dublini Manresa lelkiségi központ csapatának.

Új provincia Kanadában

Március 29.-én, nagycsütörtökön írta alá Arturo Sosa generális atya a dekrétumot az új kanadai jezsuita rendtartomány létrehozásáról (CAN), amely 2018. július 31.-én lép hatályba. Az új provincia a jelenlegi angol (CDA) és francia (GLC) kanadai rendtartományokat fogja egyesíteni

16 jezsuita diakónus szentelése Rómában

Április 3.-án Walter Kasper bíboros diakónussá szentelt 16 jezsuitát a római il Gesú templomban. Az új diakónusok 10 országból származnak (Kongó, Portugália, Vietnám, Horvátország, USA, Kanada, India, Kuba, Tájföld, és Sri Lanka). Mindnyájan a jezsuita Gergely egyetemen tanulnak és a Collegio Internazionale del Gesú növendékei. Ehhez a közösséghez tartoznak Hiba György és András Csaba rendtársaink is.

Nicaragua: Jezsuiták az erőszak ellen és a békés tiltakozás joga mellett

Közép és Észak Amerika jezsuita elöljárói békefelhívást tettek közzé a Nicaraguában zajló események kapcsán. A nyilatkozatban elítélik a kormány intézkedései ellen tiltakozókkal szemben alkalmazott erőszakot. A tiltakozásokban tíznél több ember halt meg, köztük egy jezsuita gimnázium 15 éves diákja. A jezsuita elöljárók a békés párbeszéd fontosságára hívták fel a felek figyelmét. Április 22-én Ferenc pápa is az erőszakos cselekedetek befejezésére hívta fel a feleket: „Kifejezem, hogy imádságban közel vagyok az ország népéhez és csatlakozom a püspökökhöz abban a kérésben, hogy minden fajta erőszaknak legyen vége, kerüljék a további értelmetlen vérontást és a problémás ügyeket békésen és felelősségérzettel rendezzék.”

‘Laudato Tree’ project

Az ír jezsuiták is támogatják azt a számos ír és nemzetközi szervezet által kezdeményezett projektet, amit Ferenc pápa Laudato si enciklikája inspirált. A Laudato Tree program célja, hogy fákat ültessenek Afrikában azokon a vidékeken, amelyet leginkább fenyeget az el sivatagosodás. A program érdekessége, hogy összeköti az afrikai faültetést az írországival. Az ír gyerekek, akik részt vesznek az faültetésben azzal a tudattal teszik ezt, hogy a projekt révén párhuzamosan Afrikában is ültetik a fákat. „Afrika nagy zöld fala”, ahogy emlegetik a projekt jövőképét, gyógyírt kínál a fekete kontinens nagy kihívásaira, az elsivatagodásra, klimatikus összeomlásra és a tömeges migrációra is. 2030-ra azt tervezik, hogy a zöldítés 100 millió hektárt fog érinteni, 10 millió ember számára teremt munkát vidéki környezetben.

A Társaság számokban

2018. január elsején a Jézus Társasága 15.842 tagot számlált, amiből 11.389pap, 1.077 testvér, 2.620 skolasztikus és 756 novícius. Ez 260 fővel kevesebb a 2017es évhez képest. Folytatódik tehát az a tendencia, ami 1965 óta tart. A Társaság létszáma folyamatosan és egyenletesen csökken. A jezsuita rend létszámának történelmi maximuma 36.038 volt 1965-ben, az ezt megelőző évtizedekben folyamatosan emelkedett. 1910 körül volt annyi jezsuita a világon, mint napjainkban. Ha a létszámokat 1993-óta ábrázoló diagramra tekintünk látható, hogy az általános és folyamatos létszám csökkenés mellett a novíciusok és a skolasztikusok száma viszonylag állandó (sőt idén pl. 756 novícius van a tavalyi 734-gyel szemben). Nem lehet tehát azt mondani, hogy az elmúlt években a Társaság elvesztette volna a vonzóerejét. Nem ezért vagyunk kevesebben. A létszám csökkenése inkább a nagy létszámú idős generáció elhalálozásával magyarázható.

Frissítve: 2018. május 28.